(1)
Михальчук , В. . ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕЙРОКОМП’ЮТЕРНИХ ІНТЕРФЕЙСІВ У ЕЛЕКТРОННОМУ СУСПІЛЬСТВІ. УРСС 2022, 39-43.