(1)
Бушуєв, С. Д.; Ярошенко, Р. Ф.; Ярошенко, Т. О. КОНЦЕНТРИЧНА МОДЕЛЬ БАГАТОВЕКТОРНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМАМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ. УРСС 2015.