(1)
Тарнавський, Ю. А.; Шарапов, І. О.; Колоскова, М. В. РЕАЛІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ АРИФМЕТИКИ ПО МОДУЛЮ ДВА В ПОЛІНОМІАЛЬНОМУ МЕТОДІ ШИФРУВАННЯ. УРСС 2015.