(1)
Яцишин, Ю. В. Концептуальна модель інтеграції м’яких компонент компетенцій в управлінні проектами. УРСС 2015.