(1)
Задоров, В. Б.; Федусенко, Е. В.; Федусенко, А. О. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДО ПЛАНУВАННЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. УРСС 2015.