(1)
Сахно, Є. Ю.; Калінько, І. В.; Двоєглазова, М. В. ПОБУДОВА СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ. УРСС 2015.