(1)
Цюцюра, С. В.; Цюцюра, М. І.; Криворучко, О. В. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РЕІНЖИНІРИНГУ ЕНЕРГОМІСТКИХ ГАЛУЗЕЙ. УРСС 2015.