Kulikov О. (2020). ДІАГНОСТИКА СТАНУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА: БАЗОВІ ІМПЕРАТИВИ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ. Управління розвитком складних систем, (42), 176–183. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.42.176-183