Тарнавський, Ю. А., Шарапов, І. О., & Колоскова, М. В. (2015). РЕАЛІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ АРИФМЕТИКИ ПО МОДУЛЮ ДВА В ПОЛІНОМІАЛЬНОМУ МЕТОДІ ШИФРУВАННЯ. Управління розвитком складних систем, (9). https://doi.org/10.32347/2412-9933.2012.9.%p