Zaitsev, V. і Tsybaev, E. (2020) «ОЦІНКА ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАДАЧ В БАГАТОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМАХ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ З ВИКОРИСТАННЯМ СІТОК ПЕТРІ», Управління розвитком складних систем, (42), с. 43–50. doi: 10.32347/2412-9933.2020.42.43-50.