Kulikov О. (2020) «ДІАГНОСТИКА СТАНУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА: БАЗОВІ ІМПЕРАТИВИ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ», Управління розвитком складних систем, (42), с. 176–183. doi: 10.32347/2412-9933.2020.42.176-183.