Михальчук , В. . (2022) «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕЙРОКОМП’ЮТЕРНИХ ІНТЕРФЕЙСІВ У ЕЛЕКТРОННОМУ СУСПІЛЬСТВІ», Управління розвитком складних систем, (50), с. 39–43. doi: 10.32347/2412-9933.2022.50.39-43.