Крамський, С. О., Дарушин, О. В. і Захарченко, О. В. (2023) «Контент-аналіз логістичного проєкту міжнародного товароруху на прикладі інтермодальних перевезень», Управління розвитком складних систем, (55), с. 61–68. doi: 10.32347/2412-9933.2023.55.61-68.