Жованик, В. І. (2015) «АЛГОРИТМ РЕАЛІЗАЦІЇ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ВНЗ ЧЕРЕЗ ЕТАЛОННУ ТА ІЄРАРХІЧНУ ДЕКОМПОЗИЦІЮ АКАДЕМІЧНИХ РЕСУРСІВ», Управління розвитком складних систем, (9). doi: 10.32347/2412-9933.2012.9.%p.