Тарнавський, Ю. А., Шарапов, І. О. і Колоскова, М. В. (2015) «РЕАЛІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ АРИФМЕТИКИ ПО МОДУЛЮ ДВА В ПОЛІНОМІАЛЬНОМУ МЕТОДІ ШИФРУВАННЯ», Управління розвитком складних систем, (9). doi: 10.32347/2412-9933.2012.9.%p.