Задоров, В. Б., Федусенко, Е. В. і Федусенко, А. О. (2015) «ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДО ПЛАНУВАННЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ», Управління розвитком складних систем, (2). doi: 10.32347/2412-9933.2010.2.%p.