Полтораченко, Н. І. (2015) «ДЕКОМПОЗИЦІЯ ЗАДАЧІ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ», Управління розвитком складних систем, (2). doi: 10.32347/2412-9933.2010.2.%p.