[1]
О. . Криворучко, Ю. . Костюк, і М. . Цюцюра, «ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ», УРСС, вип. 48, с. 177–183, Груд 2021.