[1]
В. Б. Задоров, Е. В. Федусенко, і А. О. Федусенко, «ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДО ПЛАНУВАННЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ», УРСС, вип. 2, Вер 2015.