Kulikov О. «ДІАГНОСТИКА СТАНУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА: БАЗОВІ ІМПЕРАТИВИ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ». Управління розвитком складних систем, вип. 42, Червень 2020, с. 176-83, doi:10.32347/2412-9933.2020.42.176-183.