Криворучко , О. ., Ю. . Костюк, і М. . Цюцюра. «ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ». Управління розвитком складних систем, вип. 48, Грудень 2021, с. 177-83, doi:10.32347/2412-9933.2021.48.177-183.