Михальчук , В. . «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕЙРОКОМП’ЮТЕРНИХ ІНТЕРФЕЙСІВ У ЕЛЕКТРОННОМУ СУСПІЛЬСТВІ». Управління розвитком складних систем, вип. 50, Червень 2022, с. 39-43, doi:10.32347/2412-9933.2022.50.39-43.