Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 5 (2011) ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ В ПРОЕКТУВАННІ ТА УПРАВЛІННІ БУДІВНИЦТВА НА ОСНОВІ УЗАГАЛЬНЕНОЇ СТРУКТУРИ ЗНАНЬ ТА ДАНИХ Анотація   PDF
В. Б. Задоров, О. О. Васильєв
 
№ 16 (2013) ІНТЕГРАЦІЯ ФАКТОРНОГО ТА ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
О. І. Медяник
 
№ 17 (2014) Інтегрована єдина енергетична модель будівлі Анотація   PDF
Х. М. Чуприна
 
№ 3 (2010) ІНТЕГРОВАНЕ ТЕХНОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ПРОМІЖНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
Ю. М. Тесля, С. В. Былощицька, Д. М. Безмогоричний, В. Ю. Синиця
 
№ 12 (2012) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАДАЧАХ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Анотація   PDF
Ю. І. Мінаєва
 
№ 18 (2014) Інтелектуальний аналіз тимчасових рядів. Сингулярні декомпозиції і гранулярний компьютинг в завданнях інтелектуального аналізу тимчасових рядів Анотація   PDF
Ю. Н. Минаев, О. Ю. Филимонова, Ю. И. Минаева, Г. А. Филимонов
 
№ 9 (2012) ІНТЕРАКТИВНА КОМП’ЮТЕРНА МНЕМОНІЧНА СХЕМА ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ СТАНУ СКЛАДОВИХ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ СПОЖИВАНИХ КОРИСТУВАЧАМИ Анотація   PDF
В. І. Гайдаржи, В. П. Чорна
 
№ 2 (2010) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛАНУВАННЯ І МОНІТОРИНГУ ОБСЯГІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ III-IV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ Анотація   PDF
П. П. Лізунов, Андрій Олександрович Білощицький, С. В. Білощицька, Т. О. Лященко
 
№ 2 (2010) ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
С. В. Цюцюра, В. О. Аніщенко, Н. В. Ткаленко
 
№ 18 (2014) Інформаційна система для прогнозування і прийняття рішень у фінансовій сфері Анотація   PDF
О. Ю. Берзлев, А. О. Білощицький
 
№ 16 (2013) ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА З ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Анотація   PDF
М. М. Маляр, В. В. Поліщук
 
№ 18 (2014) Інформаційна система моніторингу поводження з твердими побутовими відходами Анотація   PDF
М. М. Чемерис, В. В. Отамась
 
№ 1 (2010) ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНИХ ЗАХОДІВ Анотація   PDF
С. А. Теренчук, В. В. Гоц, Х. М. Шамшур
 
№ 7 (2011) ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ПІД ВПЛИВОМ ШКІДЛИВИХ ДОМІШОК ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF
М. М. Олексієнко
 
№ 3 (2010) ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЗАДАЧАМИ МІСТОБУДУВАННЯ Анотація   PDF
Г. А. Гайна
 
№ 1 (2010) ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА БАЗІ ERPP (ENTERPRISE RESOURCES PLANNING IN PROJECT) ТА APE (ADMINISTRATED PROJECTS OF THE ENTERPRISE) СИСТЕМ Анотація   PDF
Ю. М. Тесля, Андрій Олександрович Білощицький, Н. Ю. Тесля
 
№ 20 (2014) Інформаційний супровід еколого-економічного моніторингу в соціальних мережах Анотація   PDF
Ю. А. Тарнавський, Л. О. Левченко, П. М. Маначин
 
№ 14 (2013) ІТЕРАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація   PDF
В. М. Молоканова
 
№ 16 (2013) АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ Анотація   PDF
А. С. Коляда, В. Д. Гогунский
 
№ 20 (2014) АДАПТАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО ПРІОРИТЕТІВ ЩОДО ЇХ ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ Анотація   PDF
М. К. Капустіна, С. А. Заліско
 
№ 42 (2020) АДАПТАЦІЯ СИСТЕМИ НЕЧІТКОГО ВИВЕДЕННЯ ДО ЗАДАЧІ ОЦІНКИ ВПЛИВУ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ НА ТЕХНІЧНИЙ СТАН ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА Анотація   PDF
Roman Pasko, Iryna Aznaurian, Svitlana Terenchuk
 
№ 19 (2014) АДАПТОГЕНЕЗ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ОСНОВІ СЕТІЗАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР Анотація   PDF
А. В. Шпаков
 
№ 15 (2013) АЛГЕБРА МЕТОДОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ ГЕНОМНОЙ МОДЕЛИ Анотація   PDF
С. И. Неизвестный, Д. А. Харитонов, В. Б. Рогозина
 
№ 19 (2014) Алгоритм автонастройки пропорционально-интегрального регулятора с использованием бигармонического пробного возмущуния Анотація   PDF
С. В. Иносов, В. М. Корниенко, В. В. Гречуха
 
№ 14 (2013) АЛГОРИТМ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК БАГАТОПРІОРИТЕТНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГРАМ Анотація   PDF
В. Г. Зайцев, В. М. Плахотний, Є. І. Цибаєв
 
26 - 50 з 629 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>