Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 11 (2012) ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ САПР ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БУДІВЕЛЬ Анотація   PDF
Х. М. Гоц
 
№ 12 (2012) ВЛИЯНИЕ ПЕРЕКРЕСТНЫХ СВЯЗЕЙ В ОБЪЕКТЕ НА ДИНАМИКУ ДВУХКОНТУРНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ Анотація   PDF
С. В. Иносов, О. В. Бондарчук
 
№ 19 (2014) Вплив інструментів візуалізації інформації на хід реалізації проектів Анотація   PDF
О. В. Єгорченков, Н. Ю. Єгорченкова, Н. О. Чорна
 
№ 12 (2012) ВПЛИВ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮ НА ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ВИМОГИ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація   PDF
О. О. Білобородов
 
№ 13 (2013) ВПЛИВ ФОРМУЮЧОГО ТРАКТУ НА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДЕФЕКТУ ТИПУ «ТРІЩИНА» НА ЦИФРОВОМУ ЗОБРАЖЕННІ Анотація   PDF
О. В. Горда, О. О. Пузько
 
№ 16 (2013) ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ “АДАПТАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА ДО ЄВРОСТАНДАРТІВ” У ПРАКТИКУ БУДІВНИЦТВА Анотація   PDF
Г. В. Лагутін, В. О. Поколенко, Ю. А. Чуприна
 
№ 19 (2014) Впровадження трансформаційних бізнес-змін в управління проектами розвитку змісту освіти за методологією MSP Анотація   PDF
С. Д. Бушуєв, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра, Г. О. Цюцюра
 
№ 41 (2020) ГАРМОНІЗАЦІЯ КИТАЙСЬКОЇ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ СЕРВІСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
Huan Zhou
 
№ 14 (2013) ГЕНОМ МЕТОДОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЗНАНИЙ Анотація   PDF
С. Д. Бушуев, С. И. Неизвестній
 
№ 16 (2013) ГЕШТАЛЬТ-ПРОАКТИВНА МЕТОДИКА ВЗАЄМОДІЇ З ТУРБУЛЕНТНИМ ОТОЧЕННЯМ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МІСТ Анотація   PDF
Н. С. Бушуєва, Д. З. Берулава
 
№ 17 (2014) Гибкий подход к внедрению корпоративной системы управления проектами Анотація   PDF
И. И. Оберемок
 
№ 19 (2014) Гомеостатический подход в проектном управлении Анотація   PDF
И. И. Оберемок
 
№ 42 (2020) ДІАГНОСТИКА СТАНУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА: БАЗОВІ ІМПЕРАТИВИ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація   PDF
Оleksandr Kulikov
 
№ 14 (2013) ДІАГНОСТИКА СТАНУ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ЗА РІВНЕМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Анотація   PDF
Н. В. Караєва, Л. О. Левченко, А. С. Панасюк, Т. О. Дерипаско
 
№ 42 (2020) ДІАГНОСТУВАННЯ МЕРЕЖ ТА ПРОТИДІЯ МЕРЕЖЕВИМ ЗАГРОЗАМ Анотація   PDF
Alexander Terentyev, Olena Dolya, Tamara Lyashchenko, Oleh Kuzminskyi
 
№ 2 (2010) ДЕКОМПОЗИЦІЯ ЗАДАЧІ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
Н. І. Полтораченко
 
№ 2 (2010) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ У БУДІВНИЦТВІ», КИЇВ МЕТОДИ ОЦІНКИ КОРЕКТНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ САПР БУДІВЕЛЬ І СПОРУД Анотація   PDF
Є. В. Бородавка, С. Л. Печенов
 
№ 20 (2014) ДЕЯКІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГУ (В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ) Анотація   PDF
О. Л. Федорченко
 
№ 42 (2020) ДЕЯКІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО БУДІВЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Анотація   PDF
Oleg Regida, Mykola Tereschuk
 
№ 19 (2014) Деякі принципи побудови системи підтримки прийняття рішень в проектах реконструкції муніципальних систем водопостачання Анотація   PDF
І. І. Коваленко, В. К. Кошкін
 
№ 11 (2012) ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГООЩАДНОСТІ У ВНЗ Анотація   PDF
Р. Ю. Тормосов, І. І. Степаненко
 
№ 7 (2011) ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЕВЕЛОПЕРСЬКОЇ КОМПАНІЇ Анотація   PDF
Ю. М. Тесля, В. В. Гоц, Х. М. Гоц
 
№ 9 (2012) ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИНТРОФОРМАЦИИ Анотація   PDF
Ю. Н. Тесля
 
№ 6 (2011) ДИФУЗІЙНА МОДЕЛЬ ПРОНИКНЕННЯ КРИЗИ У СИСТЕМУ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ф. О. Ярошенко
 
№ 3 (2010) ДО ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ДЕЯКИХ ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНИХ ПОНЯТЬ З МЕТОЮ ІНТЕГРАЦІЇ ОНТОЛОГІЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
В. Б. Задоров
 
101 - 125 з 629 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>