Редакційний штат

Редактори

Андрій Олександрович Білощицький, Київський національний університет будівництва і архітектури, Повітрофлотський пр. 31, м. Київ, Україна, 03680, Ukraine

Serhii Sharapa, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine