БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ ЕНЕРГОЕНТРОПІЙНОЇ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.41.6-14

Ключові слова:

організація, робота, енергія, коефіцієнт корисної дії, ентропія, баланс, енергопотоки

Анотація

Трансфер категорій, принципів і закономірностей з різних галузей знань все частіше зустрічається в сучасній науці. Нові напрями досліджень з'являються на стику наук і носять міждисциплінарний характер. Одним з таких прикладів є застосування категорії фізики «ентропія» до дослідження «нетрадиційних» для фізики систем – організацій. Зараз дослідниками здійснюються спроби обґрунтувати наявність ентропії і встановити закономірності її формування та зміни в контексті управління організаціями. Енерго-ентропійний підхід до організацій є адаптацією енергоентропіки з урахуванням специфіки організацій як соціотехнічних і соціально-економічних систем. У пропонованому дослідженні сформульовані базові положення енерго-ентропійної теорії організацій, які включають: ідентифікацію енергопотоків організації, модель енергопотоків організації і баланс енергій. А також в роботі на концептуальному рівні сформульовані необхідні умови для зниження енергоентропії організації. Під енергією розуміються ресурси організації, диференціація яких допомогла ідентифікувати її енергопотоки. Встановлено, що у фіксований момент часу сумарна енергія організації складається з її внутрішньої енергії, притоків, пов'язаних з поточною діяльністю, і її відтоків, з урахуванням дисипації. Всі зазначені категорії надходження і відтоку енергії пов'язані зі здійсненням обмінних процесів організації із зовнішнім середовищем. Предметом обміну виступають речовина, інформація та енергія. Визначено, що енергія організації спрямована на здійснення роботи, яка перетворюється в кінцевий продукт або корисну роботу із забезпеченням певної цінності. Також в роботі формалізована ефективність енергії та питомий коефіцієнт корисної дії для організації, розроблено підхід до контролю ефективності діяльності організації. Представлені результати формують основу енергоентропійної теорії, яка надає новий погляд на процеси функціонування і розвитку організацій і створює нові можливості щодо виявлення джерел підвищення ефективності цих процесів.

Біографія автора

Alla Bondar, Одеський національний морський університет, Одеса

Кандидат технічних наук,

доцент кафедри управління логістичними системами і проєктами,

 

Посилання

Petrenko, A.V. Management of the organization as a struggle with entropy. Institutional repository of the National Aviation University of Ukraine [Electronic resource]. - Access mode: www.er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/14626/1/Entropy.pdf

Mantegna, R., Stanley, H. (2007). Introduction to econophysics. Correlations and complexity in finances, translation from English by V.I. Gusev, S.V. Malakhov, A.I. Mitus, edited by V.Ya. Gabeskiriya. Moscow, Russia: 188.

Cockshott, W.P., Cottrell, A.F. (2009). Classical Econophysics. Routledge, 364.

Malinetskiy, G.G., Potapov, A.B., Podlazov, A.V. (2009). Nonlinear dynamics: approaches, results, hopes. Moscow, Russia: KomKniga, 280.

Yagelskaya, E.Yu. (2013). The essence and structure of economic energy. Problems of Economics and Management, 8 (24), 98-111.

Shakhov, A.V. (2014). Entropy model of portfolio management of a project-oriented organization. Project Management and Development of Network, 2, 87-95.

Bushuyev, S., Sochnev, S. (1999). Entropy measurement as a project control tool. International Journal of Project Management, 17 (6), 343-350.

Alekseev, G.N. (1983). Energyentropics. Moscow, Russia: Knowledge, 268.

Lіkhonosova, G.S. (2018). Entropy balance: the instrument for the consolidation of social and economic. Chronicle of economic reforms, 2, 43-51.

Melnik, L.G. (2013). Analysis of the energy-entropic prerequisites for the progressive development of economic systems. Actual problems of economics, 10, 15-22.

Bushuev, S.D., Yaroshenko, Yu.F., Yaroshenko, N.P. (2013). Entrepreneurial energy in the management of development projects. Project Management and Development, 2, 5-12.

Prangishvili, I.V. (2003). Entropic and other systemic laws: Issues of managing complex systems. Institute of Management Problems V. A. Trapeznikova. Moscow, Russia: Nauka, 428.

Bondar, A.V., Onishchenko, S.P. (2019). Optimization of project time parameters. Management of development of complex systems, 39, 11-18. DOI: 10.6084 / m9.figshare.11340629

Onyshсhenko, S., Bondar, A., Andrievska, V., Sudnyk, N., Lohinov, O. (2019). Constructing and exploring the model to form the road map of enterprise development. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5, 3 (101), 33-42. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.179185

Onyshchenko, S., Leontieva, A. (2018). Modeling of the optimal composition of the enterprise technical development program. Technology audit and production reserves, 5 (2), 36-41. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.146463

Bondar, A.V. (2019). The concept of the human resources value of a project-oriented organization. Proceedings of Admiral Makarov NUS, Helvetik Publishing House, 1, 135–141. DOI: https://doi.org/10.15589/znp2019.1(475).19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-27

Як цитувати

Bondar, A. (2020). БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ ЕНЕРГОЕНТРОПІЙНОЇ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Управління розвитком складних систем, (41), 6–14. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.41.6-14

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ