КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМИ ТА ЦІННІСТЮ В ПРОЄКТАХ

Автор(и)

  • Yuliia Husieva Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6992-543X
  • Igor Chumachenko Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2312-2011

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.41.21-27

Ключові слова:

управління вимогами, теорія обмежень, ресурсний профіль вимоги, ресурси проєкту, ресурси вимоги, цінність проєкту

Анотація

Аналіз проведених досліджень у сфері управління вимогами у проєктах засвідчив, що здебільшого відомі підходи спрямовані на ідентифікацію та виокремлення, збирання окремих вимог та використання цієї інформації для формування змісту проєкту. Надалі в традиційному проєктному менеджменті здійснюється моніторинг виконання робіт. При використанні гнучких фреймворків виконання вимог контролюється наприкінці кожної ітерації. З огляду на те, що проєкти виконуються в умовах обмежених ресурсів, що зокрема змушує керівників проєктів здійснювати рейтингування вимог, логічним буде розглянути підходи теорії обмежень для вирішення завдань управління вимогами у проєктах. У попередніх роботах авторами запропоновано підхід, який дає змогу зв’язати вимоги певного стейкхолдера з ресурсами, які є необхідними для їх виконання, та показано, що такі ресурси можна представити відповідними векторами. Зіставлення цих векторів з наявними обмеженнями за ресурсами надасть керівництву проєкту додаткову інформацію для прийняття ґрунтовних рішень щодо управління ресурсами і вимогами. Визначено поняття «ресурси проєкту», «ресурси вимоги», «ресурсний профіль вимоги», «інтегральний ресурсний профіль вимог проєкту». Показано механізм формування ресурсних профілів. Проаналізовано схеми, за якими ресурси вимог співвідносяться з наявними ресурсами проєкту. Запропонований підхід на етапі ініціації проєкту допомагає визначити, чи достатньо наявних ресурсів для виконання вимог або досягнення цінності проєкту, та, за необхідності, отримати субоптимальні рішення з розподілу ресурсів, зокрема за результатами реалізації стратегій роботи зі стейкхолдерами проєкту. Розроблений підхід також можна використовувати під час виконання процесів моніторингу та планування проєкту.

Біографії авторів

Yuliia Husieva, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Харків

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри управління проєктами в міському господарстві і будівництві

Igor Chumachenko, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Харків

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри управління проєктами в міському господарстві і будівництві

Посилання

IIBA. (2015). A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge. International Institute of Business Analysis, 657.

Project Management Institute. (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Sixth Edition. Project Management Institute, 756.

Project Management Institute. (2015). Business Analysis for Practitioners: A practice Guide. Project Management Institute, 206.

Project Management Institute. (2015). Requirements Management: A Practice Guide. Project Management Institute, 93.

Sommerville, I. (2011). Software Engineering – 9th ed. Addison-Wesley, 790.

IIBA. (2013). The Agile Extension to the BABOK® Guide. IIBA, 134.

Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman, Boston, MA: 292.

Petrov, M.A. (2004.) The theory of interested parties: the ways of practical application. Vestnik SPbGU, 8, 2, 51 – 68.

Aladpoosh, H., Shaharoun, A. M. & Saman, M. Z. B. M. (2012). Critical features for project stakeholder management: a systematic literature review. International Journal of Applied Systemic Studies, 4(3), 150-167. DOI: 10.1504/IJASS.2012.051130

The constraint theory community [electronic source]. – https://tocpeople.com/terminy/upravlenie-proektami-po-metodu-kriticheskoj-cepi-uppmkc/

Lawrence, P. Leach. (2005). Critical Chain Project Management – 2nd ed. Artech House project management library, 281.

Dettmer, H.W. (2007). Goldratt's Theory of Constraints: A Systems Approach to Continuous Improvement, 430.

Martynenko, O.S., Husieva, Yu.Yu, Kadykova, I. M. & Chumachenko, I. V. (2017). Metrics of management and control requirements processes in projects. Radio Electronics, Computer Science, Control, 4, 179 – 185.

Husieva, Yu.Yu, Martynenko, O.S., Chumachenko, I. V. (2017). Matrix Model 4R & WS for the classification of the project stakeholders. Bulletin of National Technical University "KhPI" : coll. of sci. papers. Ser. : Strategic management, portfolio, program and project management, 2 (1224), 17 – 22.

Husieva, Yuliia, Martynenko, Oleksandr & Chumachenko, Igor. (2017). Implementation tools of project requirements’ monitoring in MS Project. Management of Development of Complex Systems, 31, 26 – 31.

The Standard for Project Management Exposure Draft

https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/standard-for-project-management-exposure-draft?fbclid=IwAR3_GrlECd9fejwBGUC-os5eieEkxQTUaXFM9-Whes9nQiAtRtuCel5CTJI.

Changes to the PMBOK Guide® – Seventh Edition https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/standard-for-project-management-exposure-draft/changes-to-the-pmbok-guide-seventh-edition.

Husieva, Yu.Yu., Chumachenko, I.V. (2019). Managing team projects in terms of adaptation to change requirements of project stakeholders. Information systems and innovative technologies in project and program management: Collective monograph edited by I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev. Riga: ISMA, 117-127.

Iaroshenko, F.O. (Eds). (2010). Management of management of innovative projects and programs of organizations: Monograph. Novyi druk, 160.

GPM Global. (2016). The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management, 40.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-27

Як цитувати

Husieva, Y., & Chumachenko, I. (2020). КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМИ ТА ЦІННІСТЮ В ПРОЄКТАХ. Управління розвитком складних систем, (41), 21–27. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.41.21-27

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ