МЕТОД ПРОТИРИЗИКОВОГО УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЄКТІВ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.41.35-43

Ключові слова:

проєкти вітроенергетики, стейкхолдери, управління проєктами, управління ризиками, управління стейкхолдерами

Анотація

Для ефективного управління проєктами вітроенергетики, які перебувають в динамічному турбулентному середовищі, потрібна постійна інтегруюча діяльність всіх стейкхолдерів таких проєктів та врахування й балансування їх можливостей і загроз. В роботі розглянуті сучасні дослідження та підходи щодо управління стейкхолдерами проєктів. Проаналізовано методи і механізми управління стейкхолдерами проєктів вітроенергетики, виявлені їх слабкі сторони, визначені основні проблеми та чинники, що впливають на їх управління. Виявлено особливості стейкхолдерів проєктів вітроенергетики, які призводять до невизначеностей і втрат. Розроблено метод протиризикового управління стейкхолдерами проєктів вітроенергетики, який враховує можливі стани системи взаємодії можливостей і загроз стейкхолдерів за значеннями їх балансів ризиків. Цей метод дає змогу підвищити ефективність прийняття управлінських рішень шляхом зменшення високих та середніх загроз для загрозливих стейкхолдерів.

Біографії авторів

Oksana Savina, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Кандидат технічних наук, доцент кафедри техногенної та цивільної безпеки

 

Alina Sevostianova, Національний транспортний університет, Київ

Асистент кафедри менеджменту

Посилання

Bakulich, O.O., Sevostianova, A. (2018). Wind power industry problems in project development and management. Bulletin of the National Transport University. “Technical Sciences” series. Scientific and Technical Collection, 3(42), 3 – 9.

Sevastyanova, A.V. & Savina, O.Yu. (2019). Features of project management in the field of wind power. Project Management in the Development of Society: Proceedings of the XVI International Scientific and Practical Conference, pp. 207 – 208. Kyiv: KNUBA [in Ukrainian].

Bakulich, O.O., Sevostianova, A. (2019). Conceptual model of risk balance (chance and dangers) of stakeholders in wind power projects. Scientific notes of the University "KROK": Collection of Scientific Publications, 3 (55).

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (6th ed.). (2017). USA: PMI, 756.

Individual Competence Baseline (ICB) Version 4.0 for Project, Programme & Portfolio Management. (2015). (n.d.). products.ipma.world. Retrieved from http://products.ipma.world/ipma-product/icb/read-icb/. [in Ukrainian]

Post, J.E. & Preston, S. Sachs. (2002). Redefining the Corporation: Stakeholder Management and Organizational Wealth. CA: Stanford University Press.

Friedman, A. & Miles, S. (2006). Stakeholders: Theory and Practice. Oxford: Oxford University Press.

Mansurov, P.Ye. How to identify project stakeholders? (n.d.). www.aup.ru. Retrieved from http://www.aup.ru/articles/investment/26.htm.

Hlosariy terminiv PRINCE2 [Glossary of terms PRINCE2]. (n.d.). megapolis-profi.ru Retrieved from http://megapolis-profi.ru/d/150939/d/ru_-_prince2_glossary_of_terms_v1.3_-_russian-english_1.pdf. [in Russian].

Borysova, N.I. (2014). Modern methods and means of risk management in application to the management of alternative energy projects. Bulletin of the CHSTU: Collection of Scientific Publications. Cherkasy, Ukraine: 2, 19 – 25.

Ostanin, V.A. Rozhkov, Yu. (2014). “Chance management” and “risk management” as dialectical opposites of management theory. Bulletin of KhSAEL: Collection of Scientific Publications, 6 (74), 4 – 12.

Bakulich, O.O. & Sevostianova, A.V. (2018). Analysis of information and mathematical methods of resource management in the development of wind power company projects. Globalization and modern business challenges: International scientific conference, Tbilisi, pp. 12 – 17.

Bakulich, O.O, & Sevostianova, A.V. (2018). Analysis of theoretical provisions of project management in the context of project management in the wind power sector. Rozwoj systemow i srodkow transport samochodowego: Konferencje naukowa SAKON 2018, Rzeczow, pp. 56 – 62.

Bakulich, O.O. & Sevostianova, A.V. (2017). Project management methods in the sphere of wind power. Economics, Business and Tourism: Challenges, Achievements and Innovations: International Scientific and Practical Conference, Kutaisi, pp. 16 – 19.

Sevostianova, A.V. (2019). Analysis of models and methods of managing stakeholders of wind power projects. The Proceedings of the International Research Conference: Abstracts of the IV International Scientific and Practical Conference, Odesa, pp. 85 – 89. [in Ukraine].

Sevostianova, A.V. & Savina, O.Yu. (2019). Identification of stakeholders of wind power projects. Project Management: Status and Perspectives: 15th International Scientific and Practical Conference. Mykolaiv: NUOS, pp. 67-68. [in Ukraine].

Bakulich, O.O., Sevostianova, A.V. (2019). Identification and analysis of risks (chance and dangers) of stakeholders in wind power projects. Project management and production development: Collection of Scientific Publications, 2(70), 23 – 41.

Sevаstianova, A.V. (2019). Mathematical model of anti-risk management of stakeholders in wind power projects. Science and Education a New Dimension: Natural and technical sciences. Budapest, Hungary: 2, 30 – 33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-27

Як цитувати

Savina, O., & Sevostianova, A. (2020). МЕТОД ПРОТИРИЗИКОВОГО УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЄКТІВ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ. Управління розвитком складних систем, (41), 35–43. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.41.35-43

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ