ФОРМУВАННЯ СХЕМИ ТА ВИБІР МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЄКТУ РОЗРОБЛЕННЯ WEB-ПОРТАЛУ ДОКУМЕНТООБІГУ КП «НВК «ІСКРА»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.42.15-22

Ключові слова:

проєкт, управління проєктами, програмне забезпечення, життєвий цикл, модель життєвого циклу, критерії входу та виходу, ітеративна модель, електронний документообіг

Анотація

З розвитком інформаційно-телекомунікаційних технологій обміну інформацією, класичний обмін документованої інформації в паперовому вигляді зазнає докорінних змін і замінюється автоматизованими та інформаційними системами, в яких документи циркулюють в електронному вигляді. Впровадження системи електронного документообігу в КП «НВК «Іскра» має особливість: система або повинна бути впроваджена повсюдно, на всіх робочих місцях, пов'язаних зі створенням, редагуванням та зберіганням інформації, або ефективність від її використання буде мінімальною. Отже, на сьогодні вкрай важливим є вирішення проблеми пошуку нових підходів до реформування документальної діяльності КП «НВК «Іскра», які б враховували її специфічність та дали можливість подальшого розвитку. Одним із перспективних напрямів вирішення цієї проблеми є застосування методології управління проєктів для розроблення та впровадження системи електронного документообігу. Розглянуто і сформовано загальну схему життєвого циклу проєктів розроблення програмного забезпечення, починаючи з моменту створення та постачання високоякісного програмного забезпечення, дотримання низки завдань в заздалегідь установленому порядку. Ці завдання згруповано і класифіковано за етапами, а ряд етапів формує життєвий цикл розроблення програмного забезпечення. На кожному етапі життєвого циклу розроблення програмного забезпечення обов’язки завдань визначені для конкретних ролей. Сформовано критерії входу та виходу для кожного з етапів. Встановлені критерії допомагають визначити, чи правильно розроблено програмне забезпечення, чи вся команда може зосередитись на завданнях та умовах, встановлених для етапу. Проаналізовано ключові кроки для вибору моделі життєвого циклу проєкту, де будь-яка помилка або непорозуміння у виборі правильної моделі призведе до високого рівня відмов для проєкту. Обрано ітеративну модель життєвого циклу проєкту, у кожній ітерації розроблено підмножини вимог до розроблення та інтегровано з попередньою ітерацією. Розробка ітерацій поступово призвела до розроблення програмного забезпечення. Проаналізовано позитивні і негативні сторони ітеративної моделі, зосереджено увагу на наданні пріоритету модулям, які переходять у різні ітерації. Запропонована модель забезпечує сувору перевірку розроблених вимог для кожної ітерації.

Біографії авторів

Vasyl Donenko, Національний університет «Запорізька політехніка», Запоріжжя

Доктор технічних наук, професор, завідувач будівельного виробництва та управління проєктами

 

Viktor Bondarenko, Національний університет «Запорізька політехніка», Запоріжжя

Аспірант кафедри будівельного виробництва та управління проєктами

Ievgenii Tatarenko, Національний університет «Запорізька політехніка», Запоріжжя

Магістрант кафедри будівельного виробництва та управління проєктами

Посилання

Website "Consulting company iTeam" [Electronic resource]. – Access mode: https://blog.iteam.ru/vnedrenie-sistem-elektronnogo-dokumentooborota-problemy-i-resheniya/.

Korolev I.D., Podgornyi, D.S. (2018). Actual problems of development, implementation and application of the electronic document management system in present and perspective automated systems processing the confidential information [Electronic resource]. Young scientist, 13, 45-50. – Access mode: https://moluch.ru/archive/199/49026/.

Bushuev, S.D., Bushuev, D.A., Yaroshenko, R.F. (2018). Project management in "behavioral economics" conditions Management of Development of Complex Systems, 33, 22-30. – Access mode: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-33/5.pdf.

Rach, V.A. Burkov, V.M. (2015). Intuitive and scientific in the project management. Project management and production development, 2, 33-46. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2015_2_7.

Chimshire V.I., Piterska, V.M. (2018). Design-focused mechanisms of the innovation activity management./ Vestnik of Odesa National Maritime University, 1, 218-226. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonmu_2018_1_20.

Bilokon, A.I., Malanchiy, S.O., Kotsiuba, T.V., Alkubalayt, T.A.D. (2018). Analysis of the external and internal forces in the project environment. Vestnik of Prydniprovska State Academy of Construction and Architecture, 3 (241-242), 15-28. – Access mode: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/118/1/BILOKON.pdf. DOI: 10.30838/ J.BPSACEA.2312.250918.15.192.

Bondar, A.V., Onishchenko, S.P. (2019). Optimization of the project time parameters. Management of Development of Complex Systems, 39, 11-18. – Access mode: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-39/4.pdf. DOI:10.6084/m9.figshare.11340629.

Popov, S.O., Poprozhuk, O.O. (2018). Construction of the life cycle scheme of the repair projects and modernization of the complex process equipment. Management of Development of Complex Systems, 35, 54-60. – Access mode: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-35/9.pdf.

Website magazine “TRY QA” [Electronic resource]. – Access mode: http://tryqa.com/.

Tabunshchyk, G.V., Kaplienko, T.I., Petrova, O.A. (2016). Design and modeling of the modern information systems software: training manual. Zaporizhzhia: University book, 250. – Access mode: http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/1824/1/Tabunshchik_Software_Design.pdf.

Dovgan, L.E., Mokhonko, G.A., Malik, I.P. (2017). Project management: training manual. Kyiv: University book, 420. – Access mode: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19481/1/DMM_UP_2017.pdf.

Marchenko, A.V. (2015). Design of information systems: a training manual. Kyiv: University book, 40. – Access mode: http://kist.ntu.edu.ua/textPhD/PIS_Marchenko.pdf.

Vasyuta, V.V., Groza, P.M., Dehtiarova, L.M., Somov, S.V. (2017). Software development technologies: training manual. Poltava: University book, 218. – Access mode: http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/4461/1/Navchal_posibn_TRPZ.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-04

Як цитувати

Donenko, V., Bondarenko, V., & Tatarenko, I. (2020). ФОРМУВАННЯ СХЕМИ ТА ВИБІР МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЄКТУ РОЗРОБЛЕННЯ WEB-ПОРТАЛУ ДОКУМЕНТООБІГУ КП «НВК «ІСКРА». Управління розвитком складних систем, (42), 15–22. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.42.15-22

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ