СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ СТВОРЕННЯ ПРОЄКТНИХ ОФІСІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.42.29-36

Ключові слова:

управління проєктами, проєктний офіс, офіс управління проєктами, алгоритм створення проєктного офісу, заклади вищої освіти

Анотація

Сучасний вектор політики України спрямовано на розбудову інноваційної інфраструктури, яка дасть змогу налагодити зв’язок між представниками науки, бізнесу і держави з метою впровадження результатів науково-технічної діяльності (інноваційних технологій) у реальний сектор економіки. Ключову роль при цьому відіграють саме заклади вищої освіти, які є осередком створення інноваційних технологій. Однак на сьогодні у закладах вищої освіти фактично відсутня організаційна структура, відповідальна за трансфер технологій з метою їх подальшого впровадження, та відсутнє ефективне управління трансфером технологій в цілому. Застосування методології управління проєктами у діяльності, пов’язаній з трансфером технологій, забезпечить організацію ефективного управління цим процесом. При цьому саме впровадження окремих структурних підрозділів (офісів управління проєктами або проєктних офісів) у закладах вищої освіти допоможе організувати та забезпечити ефективне управління проєктами, у т.ч. проєктами трансферу технологій. Однак впровадження проєктних офісів у закладах вищої освіти має свої особливості і потребує глибокого дослідження. Перед тим як розпочати проведення такого дослідження, необхідно зробити аналіз наявних положень міжнародних стандартів з управління проєктами та сучасних підходів вітчизняних і закордонних науковців щодо управління проєктами створення проєктних офісів в цілому та у закладах вищої освіти зокрема. На основі проведеного аналізу міжнародних стандартів з управління проєктами було досліджено поняття та завдання проєктного офісу, виокремлено типи проєктних офісів. При цьому можна дійти висновку, що питання створення проєктних офісів залишається поза увагою та не висвітлено у міжнародних стандартах з управління проєктами. У результаті проведеного аналізу робіт вітчизняних і закордонних науковців було виокремлено типи проєктних офісів, їх функції, підходи до формування, а також наведено алгоритм створення і концептуальну модель офісів управління проєктами. При цьому проаналізовані роботи стосуються інноваційних компаній і не враховують специфіку закладів вищої освіти. Отже, можна стверджувати, що проблематика організації і управління проєктами створення проєктних офісів у закладах вищої освіти залишається невисвітленою та є актуальним напрямом для проведення подальших досліджень.

Біографія автора

Daria Tymchenko, Національна металургійна академія України, Дніпро

Викладач кафедри інтелектуальної власності та управління проєктами

 

Посилання

Kendall, I. & Rollins, K. (2004). Modern Methods for Project Portfolio Management and Project Management Office: Maximizing ROI. Trans. from English. M., ZAO “PMSOFT”, 338.

Bridges, D. & Crawford, C. (2009). How to create and deploy a project office [Electronic source]: https://blog.iteam.ru/kak-sozdat-i-razvernut-proektnyj-ofis/

Trukhanovsky, O.M. (2012). Organization of a project management office in order to increase the effectiveness of innovation and investment projects: PhD thesis, specialty – 08.00.05 – Economics and National Economy Management. M.: FSBEI HPE “STATE UNIVERSITY OF MANAGEMENT”, 23. [Electronic source]: https://guu.ru/files/referate/truhanovsky.pdf

Titov, S.A. & Novikov, N.A. (2014). Project offices as an element of the corporate project management system: analysis and classification. University Herald (State University of Management) [Electronic source]: https://cyberleninka.ru/article/n/proektnye-ofisy-kak-element-korporativnoy-sistemy-upravleniya-proektami-analiz-i-klassifikatsiya/viewer

Morozov, V.V. & Chernenko Yu.V. (2012). Conceptual model of organizational management system in the implementation of the strategy of innovative development of project-oriented organizations. IX International Conference "Project Management in Society Development". Management of programs and projects in the global financial crisis. Abstracts. Ed. by S.D. Bushuyev. K.: KNUBA, 156-157.

Bushuyev, S.D., Bushuyeva, N.S. & Shorop, D.I. (2004). Project office as a methodology of multi-project management. Project management and production development: Zb.nauk.pr. Luhansk: published by SNU. V. Dalya. [Electronic source]: https://cyberleninka.ru/article/n/proektniy-ofis-yak-metodologiya-multiproektnogo-upravlinnya/viewer

Aleinikova, O.V. (2016). Institutional forms of project management of socio-political systems. Scientific Bulletin of UMO "Economics and Management", 2. [Electronic source]: file:///Users/dariatymchenko/Downloads/nvumo_2016_2_3.pdf

Koretska, N.I. (2010). Project office as a tool for selection, planning and control of management decisions. Project management and production development: Zb.nauk.pr. Luhansk: published by SNU. V.Dalya, 4(36), 156-162. [Electronic source]: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/36/10knikur.pdf

Tretinichenko, Yu.O. (2018). Portfolio-oriented management of balanced development of organizations of road transport carriers: PhD thesis – specialty 05.13.22 Project and Program Management ”. K., Nat. transp.un-ty MOS, 279.

Rakocilo, O.M. (2012). Organization of a project office in public authorities. State and regions. Series: Public Administration, 4(40), 82-86. [Electronic source]: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/4_2012/14.pdf

Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide): Project Management Institute: Sixth Edition. (2017). 726.

P2M: Guide to managing innovative projects and programs of enterprises. (2009). Japanese Project Management Association (PMAJ). Translation, ed. By Bushuyev S.D. K.: Nauk. Svit, 155.

Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio Management. International Project Management Association (IPMA) Global Standart, Version 4.0. (2015). 431.

The Standard for Programme Management: Fourth Edition. (2017). Project Management Institute (PMI), 179.

The Standard for Portfolio Management: Fourth Edition. (2017). Project Management Institute (PMI), 127.

GOST R 54870-2011. Project management. Project Portfolio Management Requirements [Electronic source]: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54870-2011

GOST R 54869-2011 Project Management. Project Management Requirements (Reprint) [Electronic source]: http://docs.cntd.ru/document/1200089604

ISO 21500:2012. Guidance on project management [Electronic source]: http://www.isopm.ru/download/iso_21500.pdf

Verzukh, E. (2018). Project Management: Crash Course in MBA, 2nd ed.: Trans. from English. M.: LLC “I.D. Williams”,. 480.

Fleece, I.M. (2014). Conceptual model of initialization of innovative projects of production and processing complexes. Bulletin of NTU "KhPI", 2, 76–81

Ilyin, V. (2007). Project Office – Project Management Center. A systematic approach to company management. M.: Peak, 264.

Popova, E., Shestopalova, O., Glazyrina, S. & Todosieva, E. (2009). Project office: maturity level. Business: Organization, Strategy, Systems, 1, 15-24

Tyrkalo, V. (2015). Project offices in educational institutions and research institutions [Electronic source]: https://blog.liga.net/user/vtyrkalo/article/18418.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-04

Як цитувати

Tymchenko, D. (2020). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ СТВОРЕННЯ ПРОЄКТНИХ ОФІСІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Управління розвитком складних систем, (42), 29–36. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.42.29-36

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ