ФОРМУВАННЯ ДИСКРЕТНОГО КАРКАСА ЗРІВНОВАЖЕНОЇ НЕРЕГУЛЯРНОЇ СІТКИ ДИСКРЕТНО ПРЕДСТАВЛЕНОЇ ПОВЕРХНІ

Автор(и)

  • Svitlana Botvinovska Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1832-1342
  • Serhii Kovalov Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.42.75-81

Ключові слова:

дискретне моделювання, конструктивний спосіб розподілу навантаження, поверхня-прообраз, статико-геометричний метод, нерегулярні зрівноважені сітки

Анотація

В архітектурному проектуванні, при формуванні дискретних каркасів криволінійних поверхонь покриття, серед інших використовуються методи дискретного геометричного моделювання. Але не всі поверхні можна покрити регулярними дискретними сітками. Часто виникає необхідність у використанні нерегулярних сіток, з комбінацією різних за формою чарунок, або сіток з топологічно різними вузлами. Зацікавленість викликають задачі формування дискретних каркасів зрівноважених нерегулярних сіток дискретно представлених поверхонь. У роботі для розв’язання таких задач рекомендується, на базі статико-геометричного методу, використати спосіб конструктивного розподілу зовнішнього формоутворюючого навантаження на вузли сітки. Суть способу полягає у тому, що на поверхню, яку можна описати аналітично, наноситься дискретна регулярна або нерегулярна сітка та визначаються параметри зовнішнього навантаження на вузли. Під дією цього навантаження сітка зрівноважується. Поверхня, на яку нанесено сітку, називається поверхнею-прообразом. Навантаження називається формоутворюючим, тому що ці ж зусилля можна використати для формування каркасу нової криволінійної поверхні-образу із заданими вихідними даними, відмінними від вихідних даних поверхні-прообразу. Топологічні характеристики нової сітки мають бути ідентичними відповідним характеристикам сітки на поверхні-прообразі. Цей спосіб допомагає конструювати поверхні, які будуть зберігати деякі властивості поверхні-прообразу. У роботі наведено приклади формування дискретних каркасів поверхонь, на яких нанесено зрівноважені нерегулярні сітки. Продемонстровано можливості використання описаного способу для варіювання форми дискретно переставленої поверхні.

Біографії авторів

Svitlana Botvinovska, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки

Serhii Kovalov, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор технічних наук, професор кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки

Посилання

Kovalov, S. (1986). Formation of discrete models of surfaces of spatial architectural structures. DSc thesis: special. 05.01.01 – Descriptive Geometry, Engineering Graphics. Moscow, 348.

Danilovskaya, N. (1986). Discrete Modeling of the Surfaces of Shell Arches. PhD thesis: special. 05.01.01 – Descriptive Geometry, Engineering Graphics. Kyiv, KUCA. 20.

Romanova, J., (2016). Systematization on discrete planar grid. Journal for Applied Geometry and Graphics, 92, 108 – 112.

Kovalov, S., Botvinovska, S. (2018). Analysis of methods of discrete design of curvilinear objects. Journal for Applied Geometry and Graphics, 94, 14 1– 149.

Pustylga, S., Samostyan, V., Homych, A. (2013). Discrete simulation balanced curvilinear grids with irregular pitch nodes superposition of doudle numerical sequences. Journal for Applied Geometry and Graphics, 91, 219 – 225.

Romanova, J. (2014). Formation momentless ribbed coverings with the given geometry of ribs. Journal for Modern problems of modeling, 2, 124 – 129.

Romanova, J. (2016). Balance of node discrete one-dimensional and two-dimensional structure on a plane. Journal for Modern problems of modeling, 5, 104 – 109.

Botvinovska, Svitlana. (2019). A discrete design is in tasks of formation of design-objects. Management of Development of Complex Systems, 37, 66 – 72. DOI: 10.6084/m9.figshare.9783194.

Kovalov, S., Akmatshina, O. (2016). Massing role external load in static-geometric methods. Journal for Modern problems of modeling, 2, 43 – 50.

Kovalov, S. (2017). Controlling the shape of discrete surfaces by varying the parameters of the loading on the forming surface. Journal of Problems of Information technologies, 2(022), 63–69. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pit_2017_2_9

Botvinovska, S. (2017). Modeling of curvilinear surfaces of objects of design and management of their form. Journal for Modern problems of Architecture and Town planning, 47, 451 – 457.

Botvinovska, S. (2018). Theoretical basis of shape formation in discrete modeling of objects in architecture and designing. DSc thesis: special. 05.01.01 – Descriptive Geometry, Engineering Graphics. Kyiv, 527.

Kashchenko, O. (2013). Formations in design and architecture on the basis of modeling of bio-prototype. DSc thesis: special. 05.01.03 – Design. Kyiv, 250.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-04

Як цитувати

Botvinovska, S., & Kovalov, S. (2020). ФОРМУВАННЯ ДИСКРЕТНОГО КАРКАСА ЗРІВНОВАЖЕНОЇ НЕРЕГУЛЯРНОЇ СІТКИ ДИСКРЕТНО ПРЕДСТАВЛЕНОЇ ПОВЕРХНІ. Управління розвитком складних систем, (42), 75–81. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.42.75-81

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ