ТИПОЛОГІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ

Автор(и)

  • Irina Borisovn Azarova Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Одеса, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9332-5124
  • Violetta Mikhailovna Vishnevskaya Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Одеса, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4729-7713
  • Alexander Vladimirovich Yatsenko Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Одеса, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9247-5972

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.43.6-13

Ключові слова:

управління проєктами, типологія проєктів в публічній сфері, бюджет громадської участі, проєкти просторового розвитку, краудфандінг

Анотація

Проєктний підхід має тривалу історію свого використання як методологічної основи забезпечення розвитку. У публічній сфері методологія проєктного менеджменту допомагає здійснити аналіз проблемного поля, визначити перспективні напрями розвитку та відповідні проєктні цілі, а також забезпечити досягнення намічених цілей в умовах обмеженості ресурсів та невизначеності змінюваного оточення. Проте в сучасних умовах розвитку публічної сфери в Україні з’являються нові приклади проєктної діяльності, що можуть ініціюватись, фінансуватись та виконуватись абсолютно новими суб’єктами, такими як представники місцевих громад. Це викликає необхідність перегляду деяких методів і підходів у проєктному менеджменті. Тому метою статті обрано дослідження новітніх типів проєктної діяльності з відповідним розширенням типології проєктів та програм в публічній сфері, спрямованої на обґрунтування вибору найбільш оптимальних і ефективних інструментів управління проєктами. Для розв’язання цієї задачі проведено аналіз сучасного вітчизняного і закордонного досвіду вирішення публічних проблем у проєктному форматі. За результатами аналізу встановлені нові типи проєктної діяльності та оцінені перспективи їх використання у вітчизняній практиці проєктного управління. На базі запропонованої А. Чемерисом типології проєктів у публічній сфері, було запропоновано і обґрунтовано її відповідне вдосконалення. За джерелом ініціювання проєктної діяльності в публічній сфері було виявлено новий тип проєктів, що ініціюються представниками місцевих громад в рамках бюджетів громадської участі. За сутністю діяльності з просторового розвитку виявлено новий тип проєктів і програм просторового розвитку, що можуть поєднувати в собі ознаки проєктної діяльності в кількох галузях публічної сфери. За джерелом фінансування проєктної діяльності в публічній сфері було встановлено новий тип інвестування у формі краудфандінгу. Отримана типологія далі може бути використана як теоретична основа для обґрунтування вибору ефективних та дієвих методів управління відповідними проєктами і програмами в публічній сфері.

Біографії авторів

Irina Borisovn Azarova, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Одеса

Кандидат технічних наук, доцент кафедри` проєктного менеджменту

 

Violetta Mikhailovna Vishnevskaya, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Одеса

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри проєктного менеджменту

Alexander Vladimirovich Yatsenko, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Одеса

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри проєктного менеджменту

Посилання

The European Commission. (2004). Project Cycle Management: A Guide to Assistance Methods, 171.

Project Management Institute. (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 6 Ed. Chicago: Project Management Institute, 756.

Yaroshenko, F. A. (2010). P2M. Guide for the management of innovative projects and programs of organizations. Kyiv: Novy Druk, 160.

About the State Target Programs: the Law of Ukraine dated 18.03.2004 No. 1621-IV [Electronic source]. – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15

Chemerys, A. (2012). Development and management of projects in the public sphere: the European dimension for Ukraine. Practical manual. Swiss-Ukrainian project "Support to Decentralization in Ukraine – DESPRO". Kyiv: Sofia-A LLC, 80.

Babova, I. K., Yatsenko, A. V. & Azarova, I. B. (2019). Methods of project initiation. Computer-integrated technologies: education, science, production, 34, 25 – 31.

Bezverkhniuk, T. M. (2015). Scientific school "Project management in the public sphere": achievements and prospects. Actual problems of public administration, 3 (special issue), 222 – 227.

Starchenko, G. V. (2017). Proactive project management in the public sphere. Public administration: research and development, 2, 84 – 91.

Podolskaya, O. V. & Kralya. V. G. (2019). The use of the project approach in the public sphere. Bulletin of Kharkiv National Technical University of Agriculture, Economic Sciences, 200, 256–264.

Sharov, Yu. P. & Bezugliy, D. G. (2016). Typology of local government projects and its use for methodological support of project substantiation. Aspects of public administration, 6/7, 95–102.

Volchkova, I. V. (2013). Theoretical and practical approaches to the study of urban agglomeration processes. Regional Economics: Theory and Practice, 29, 42 – 49.

Bolgan, V. (2018). Budget of participation in the cities of Ukraine: regional section. [Electronic source]. Access mode: Https: //gurt.org.ua/articles/42964/

Azarova, I. B. (2019). Basic factors and tools of regional development. Management of development of complex systems, 37, 153 – 159.

About Alt Fin Lab [Electronic source]. – http://altfinlab.org/about-us

The Benefits of Crowd Urbanism. [Electronic source]. – https://newcities.org/the-big-picture-benefits-crowd-urbanism/

On Approval of Methodical Recommendations for the Formation and Implementation of Forecast and Program Documents of Socio-Economic Development of the United Territorial Community: Order of the Ministry of Regional Development, Construction and Housing of Ukraine dated 30.03.2016 No. 75. [Electronic source]. – https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0075858-16

Benna, Umar G. & Benna, Abubakar U. (2018). Crowdfunding and Sustainable Urban Development in Emerging Economies. Hershey: IGI Global, 343.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-10

Як цитувати

Azarova, I. B., Vishnevskaya, V. M., & Yatsenko, A. V. (2020). ТИПОЛОГІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ. Управління розвитком складних систем, (43), 6–13. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.43.6-13

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ