ЦИКЛІЧНО-ГЕНЕТИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ІНТЕРМОДАЛЬНОГО ХАБУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автор(и)

  • Sergiy Kramskyі Навчально-науковий інститут менеджменту, економіки та фінансів, Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом, Одеса, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3869-5779
  • Vitaliі Nikolskyі Національний університет «Одеська морська академія», Одеса, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5849-9033

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.43.40-46

Ключові слова:

методологія циклів криз, циклічно-генетична теорія управління проєктами, цикли управління ресурсами проєктів

Анотація

Розглянуто проблемні аспекти управління проєктами. На базисі методу імітаційного симулювання досліджено питання хвильових криз у проєктах. Дано теоретико-методологічний аналіз теорії циклів, криз та інновацій, що розробляються в теоріях класиків як економіки, так управління проєктами, що сприяли виходу з криз у світовому масштабі і підйому економік завдяки розробленим інструментам та моделям М. Кондратьєва, О. Богданова. М. Туган-Барановського, а також циклічно-генетичної теорії управління проєктами, яка може стати базисом більш надійного передбачення закономірно-незрівноваженої динаміки у економічному, управлінському середовищі. Такий підхід, на відміну від наявних, дає змогу більшою мірою врахувати досягнення цілей в наступних процедурах визначення контенту конкурентоспроможності бізнесу. Встановлено, що синергізм у програмах розвитку бізнесу проявляється в економії на витратах і збільшенні підсумкової цінності бізнес-проєктів. Розроблена концепт-модель криз на базисі імітаційного моделювання поведінки системи «цілі – цінність – конкурентоспроможність – людина – машина» в процесі реалізації програм на інфраструктурних проєктах у світовій економіці. Дана загальна характеристика криз на прикладі інфраструктурних бізнес-компаній. Проведено аналіз понятійного апарату бізнес-проєктів, бізнес-команд, бізнес-процесів. Наведені проблеми формування команд бізнес-проєктів. Авторами проаналізовано та визначено основні джерела формування ефекту бізнес-синергізму, які пов'язані з цими витратами. Формалізовано формування ефекту синергізму в моделях й теорії бізнес-проєктів, що виникає при спільній реалізації портових бізнес-проєктів у рамках програми, що дає змогу з більшим ступенем достовірності оцінювати досягнення цілей інфраструктурних бізнес-компаній і необхідні ресурси в умовах ризиків та невизначеності.

Біографії авторів

Sergiy Kramskyі, Навчально-науковий інститут менеджменту, економіки та фінансів, Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом, Одеса

Кандидат технiчних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та економіки

Vitaliі Nikolskyі, Національний університет «Одеська морська академія», Одеса

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри теорії автоматичного управління та обчислювальної техніки

Посилання

Bushuev, S.D. (2009). P2M: Guide for the management of innovative projects and programs of enterprises Kyiv: Nauk. svіt.: 198.

Braudel, F. (1992). Time of the world. Moscow: "Progress", 188.

Imberg, G. (1959). Long (large) Kondrat'ev cycles. Paris, 245.

Keynes, D.M. (1993). Selected works. Moscow: "Economics", 301.

Kondratyev, N.D. (1989). Problems of economic dynamics. Moscow: "Economics", 268.

Zakharchenko, O.V. Kramskyi, S.O. (2018). Project Management. Educational manual of "Management". Odesa: "Ecology", 227.

Shakhov, A.V. Kramskoy, S.A. (2011). Formation of the crew on the basis of simulation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/5 (49), 69-70.

Chymshyr, V.I. (2017). The methodology of project-oriented processes of socio-technical systems: DSc thesis (Eng.). 05.13.22. Оdesa: ONMU, 46.

Piterska, V. Kramskiy, S. (2017). Problems concept and differences between project, program and portfolio management. Management of Development of Complex Systems, 31, 6 – 12.

Ivanov, V.V. (2016). Models and heuristic methods of management projects of reverse engineering: DSc. thesis (Eng.). 05.13.22. Оdessa: ONMU, 42.

Law of Ukraine "On Seaports of Ukraine" [Electronic resource]. – Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4709-1720

Nikolskyі, V.V. Kramskyі, S.О. (2019). Conceptual basis of management by portfolio of projects and programs on the example of the mariтіme industry. Management of development of complex systems, 39, 25 – 31; dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11340635.

Leontieva A.I. (2019). Scope management of development program of projectoriented companies (by the example of a container terminal operating company). PhD. (Eng.) thesis 05.13.22. Оdessa: ONMU, 176.

Kramskiy, S.O. (2017). Risk-oriented approach management system of transport safety. Bulletin of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University. Svdk.: EUNU. Dahl Publ., 3(233), 90 – 94.

Kramskyi, S. O., Кudlai, І.V. & Tsukanov O.Y. (2020). The role of the human factor in improving the economic safety of shipping. Market economy: modern management theory and practice. Collection of scientific works. Odesa I. I. Mechnykov National University. Odesa: 19, 2(45), 249-267. DOI: 10.18524/2413-9998/2020.2(45).201433.

Zakharchenko, О. (2019). The Method of project team formation on the example of the ship’s crew /Sergiy O. Kramskyі, Oleg V. Zakharchenko, Aleksandr V. Darushin, Olena V. Bileha, Tetiana P. Riepnova // Blue eyes intelligence Engineering and sciences publication’ for the purpose of publication in the ‘International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering’ Volume-8 Issue-10. – 521-526. DOI: 10.35940/ijitee.J8828.0881019.

Muravetskyi, S.A., Kramskiy, S.O. (2016). Planning quality assurance processes in a large scale geographically spread hybrid software development project. Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and Project Management Kharkiv, NTU "KhPI" Publ., 1 (1173), 106–109.

Demarco T., Lister, T. (2009). Pepleware: Productive project and teams. St-Peterburg: Symbol-Plus, 256.

Kramskoy, S.А. (2016). Method of assessment of professional competence of role for it-company using fuzzy logic. Management of Development of Complex Systems, 28, 81 – 89.

Kramskiy, S.O, Rudnichenco, M.D. (2017). Conceptual model of human capital management in the production IT-organization on the platform of fuzzy sets. Management of Development of Complex Systems, 32, 32 – 41.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-10

Як цитувати

Kramskyі S., & Nikolskyі V. (2020). ЦИКЛІЧНО-ГЕНЕТИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ІНТЕРМОДАЛЬНОГО ХАБУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Управління розвитком складних систем, (43), 40–46. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.43.40-46

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ