ОНОВЛЕНІ ІНСТИТУЦІЙНІ ВАЖЕЛІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.43.148-154

Ключові слова:

публічні інвестиції, ефективність управління публічними інвестиціями, державне інвестування, інституції управління, бюджетні кошти, оцінка, відбір та моніторинг проєктів

Анотація

Розкрито роль управління публічними інвестиціями і окреслено основні риси, які відображаються у визначенні та ефективності публічних інвестицій. Результативність публічних інвестицій залежить від того, наскільки ефективно країна управляє публічними інвестиціями. Визначено основні інституційні складові управління публічними інвестиціями. Проаналізовано основні проблеми управління публічними інвестиціями в Україні в межах інституцій, що потребували реформування на 2014 р. Описано оновлені інституційні важелі та методичні засади управління публічними інвестиціями, проаналізовано результати їх впровадження, кількісні та якісні характеристики. Відмічена їх позитивна динаміка. Відзначено проблеми, що потребують подальшого врегулювання. За останні п’ять років Україна суттєво змінила підходи в управлінні державними інвестиціями: створено інституції прозорого процесу відбору проєктів, експертизи проєктів, моніторингу їх реалізації. Основною проблемою залишається відсутність законодавчо визначених поняття «публічне інвестування» та його принципів, недостатній обсяг фінансування державних інвестиційних проєктів, застосування нових процедур лише до частини публічних інвестицій, відсутність інформації  про показники відповідності критеріям відбору у публічному доступі, низька інституційна спроможність органів, що здійснюють підготовку проєктів, експертизу проєктів, моніторинг реалізації проєктів. Доцільно додатково провести порівняльний аналіз результатів оцінок управління публічними інвестиціями, здійснених МВФ та Світовим банком, та розробити рекомендації щодо пріоритетних кроків з реформування УПІ в Україні. Подальші дослідження полягають у вивченні діагностико-аналітичних інструментів, що застосовуються для оцінювання ефективності управління публічними інвестиціями, вибір та удосконалення тих, які можуть бути застосовані для самооцінки на різних рівнях врядування.

Біографія автора

Oksana Gryshkevych, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Директор департаменту державних інвестиційних проєктів та підтримки розвитку Мінекономіки України

Посилання

Making public investment more efficient. IMF // [Electronic resource]. Access mode: http://www.cica.net/wp-content/uploads/2016/06/160202_IMF_-Making-public-investment-more-efficient_1.pdf.

Leshchenko, N. (2014). Investments from the budget: what is it? Popular economy: the price of the state, 25. Access mode: http://costua.com/files/report-infrastructure.pdf.

Batishcheva, S. M. (2009). Financing of capital investments of local budgets. Nauk. etc. PIT, 3 (48), 35 – 42.

Kovalivska, S. (2016). Budget expenditures – 2016: without investments and reforms. [Electronic resource]. Access mode: http://ukrreal.info/ua/ekonomika/77382-vidatki-byudzhetu-2016-bez-investitsiy-i-reform.

Gordienko, O. M. (2012). Capital investments: content, role and place in state investment activity. Derzh. Construction, 2. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2012_2_33.

Ershova, G. V. What hinders the effective implementation of public investment projects? Access mode: https: // www. obozrevatel.com/my/economy/43650-scho-zavazhae-efektivnij-realizatsii-derzhaanih –investitsijnih-proektiv.htm.

Fedorchak, O. V. (2017). Problems of state investment in Ukraine. Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. Series: Public Administration, 4, 45-55. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2017_4_8

Recommendation on Effective Public Investment Across Levels of Government. OECD Council 12 Mar. 2014. (2014). Official OECD website [Electronic resource]. Access mode: http://www.oecd.org/effective-public-investment-toolkit/recommendation-effective-public-investment-across-levels-of-government.htm

On Amendments to the Law of Ukraine “On Investment Activity” Concerning State Investment Projects: Law of Ukraine of March 23. 2017 № 1981-VIII. (2017). Vidom. Verkhov. Radyl of Ukraine, 18, 221.

North, D. C. (1991). Institutions. The Journal of Economic Perspectives, 5, 1, 97 – 112. https://www.jstor.org/stable/1942704.

Program of economic reforms for 2010 – 2014 "Wealthy society, competitive economy, efficient state" from June 2, 2010. (2010). Committee for Economic Reforms under the President of Ukraine. Access mode: https://ips.ligazakon.net/document/MUS14838

Ukraine: assessment of public investment management. (2012). International Bank for Reconstruction and Development; The World Bank. Access mode: https://issuu.com/world.bank.europe.central. asia / docs / ukraine-pim-ukr

On Amendments to the Budget Code of Ukraine Concerning State Investment Projects: Law of Ukraine of April 7. 2015 № 288-VIII. (2015). Vidom. Verkhov. Council of Ukraine, 24, Art. 172.

Some issues of public investment management: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 22. 2015 № 571. (2015). Ofits. spring Of Ukraine, 64, 2116.

Methodical recommendations for the preparation and evaluation of the state investment project approved by the order of the Ministry of Economy dated 22.12.2017 651865. (2017). Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1865731-17#Text.

On approval of the Strategy for reforming the public financial management system for 2017–2020: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of February 8. 2017 № 142-r. (2017). Ofits. spring Of Ukraine, 23, 659.

On the open use of public funds: Law of Ukraine of 11 February. 2015 № 183-VIII. (2015). Vidom. Verkhov. Council of Ukraine, 16, Art. 109.

Public Investment Performance Index: Investing in Public Investment: IMF. (2010). International Monetary Fund Report, 46.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-10

Як цитувати

Gryshkevych, O. (2020). ОНОВЛЕНІ ІНСТИТУЦІЙНІ ВАЖЕЛІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ В УКРАЇНІ. Управління розвитком складних систем, (43), 148–154. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.43.148-154

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ