АНАЛІТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ПРОЦЕСНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • Оleksandr Kulikov Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8443-3684

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.43.164-173

Ключові слова:

система менеджменту якості, процесне управління, якість менеджменту, загальний менеджмент якості, процесно-орієнтоване будівельне підприємство

Анотація

В статті викладено базові імперативи теорії і практики управління якістю на сучасних будівельних підприємствах за умов соціально-орієнтованої ринкової економіки. Дослідження спрямовано на докладне висвітлення основних положень сучасної концепції менеджменту якості; основ системного підходу до управління якістю і змісту ключових положень концепції Всеосяжного менеджменту якості (TQM). Розглянуто питання створення систем управління якістю на підприємствах: сутність і складові системи управління якістю, механізм застосування економіко-математичних методів в управлінні процесами забезпечення якості та управління витратами на якість. Висвітлено шляхи забезпечення ефективного функціонування системи управління якістю на підприємстві через розуміння ключових аспектів розвитку бізнесової організації на основі процесного підходу і забезпечення поведінкової складової. Доведено, що для результативного й ефективного функціонування організація має визначити численні взаємопов’язані види діяльності і управляти ними. Діяльність, у якій використовують ресурси і якою можна управляти для того, щоб перетворювати входи на виходи, можна вважати процесом. Часто вихід одного процесу безпосередньо є входом наступного. Під «процесним підходом» розуміється застосування в межах організації системи процесів разом з їх визначенням та взаємодіями, а також управління ними. Перевагою процесного підходу є забезпечуваний ним неперервний контроль зв’язків окремих процесів в межах системи процесів, а також їхніх сполучень і взаємодій. Обґрунтовано, що цей підхід застосовують у межах системи управління якістю, він підкреслює важливість: а) розуміння та виконання вимог; б) необхідності розглядати процеси з погляду створення додаткових цінностей; в) отримання результатів функціонування процесу та його ефективності; г) постійного поліпшення процесів на основі об’єктивних вимірювань. Зміст та ієрархія параметрів і розрахунково-аналітична основа створеної технології підпорядковані особливостям операційної системи будівельного підприємства, вимогам середовища будівельного проєкту та особливостям інвестиційного циклу. Покладена в основу технології економічна модель створює належні підстави для трансформації підсумків формалізованого оцінювання управлінського, виробничого, ресурсно-майнового і фінансового потенціалу будівельного підприємства в інтегровану оцінку якості менеджменту досліджуваного підприємства як стейкхолдера будівельного проєкту.

Біографія автора

Оleksandr Kulikov, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків

Здобувач кафедри міжнародного бізнесу і економічного аналізу

Посилання

Bushuyev, S. D., Bushuyeva, N. S., Babayev, I. A., Yakovenko, V. B., Grisha, E. V., Dzyuba, S. V., Voytenko, A. S. (2010). Creative technologies of project and program management: monograph. Kyiv: Summit-Kniga, 768.

Oberemok, I. I. (2014). Homeostatic approach in project management. Management of development of complex systems, 1, 50 – 53.

Shakhov, A. V., Shamov, A. V. (2011). Modeling the movement of an organization in a project environment. Management of development of complex systems, 7, 68 – 72.

Gibson, J. L., Ivantsevich, D. M., Donnelly, D. Kh. (2000). Organization: behavior, structure, processes: trans. from English – 8th ed. Moscow: INFRAM, 662.

Gludkin, O. P. (1988). Universal control 6. Ishikawa K. Japanese methods of quality management: trans. from English Moscow: Economics, 215.

Ryzhakova, G.M. (2013). Theoretical bases of development of monitoring and diagnostic systems in enterprise management. Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations, 29/2, 31 – 43.

Kruglov, M. G. Shishkov, G. M. (2006). Quality management as it is. Moscow: Eksmo, 544.

Lapidus, V. A. (2000). Total quality (TQM) in Russian companies. Moscow: JSC "Novosti", 432.

Mazur, I. I., Shapiro, V. D. (2007). Quality management: textbook. manual for stud. universities studying on specials. "Quality control". – 4th ed., Erased. Moscow: Omega-L, 400.

Maslov, D. (2005). European level of quality. Consultant, 3, 27–30.

Ogvozdin, V. Yu. (2007). Quality management: Fundamentals of theory and practice: textbook. allowance. – 5th ed., Rev. and add. Moscow: Business and service, 288.

Okrepilov, V. V. (1998). Quality management: textbook for universities. – 2nd ed., Add. and revised Moscow: JSC "Publishing house “Economics”, 639.

Rampersard, Hubert K. (2005). Overall quality management: personal and organizational change: trans. from English Moscow: CJSC “OlimpBusiness”, 256.

Rosenthal, O., Sursyakov, V. (2002). TQM and the problem of sustainable development. Standards and quality, 8, 79 – 82.

Shokina, L.I. (2007). Assessment of the quality of company management: textbook. manual: ed. prof. M. A. Fedotova. Moscow: KNORUS, 344.

Evans, James R., (2007). Quality Management: textbook. manual for stud. universities studying on specials. "Management of the organization": per. from English ed. E. M. Korotkova; foreword by E. M. Korotkov. Moscow:

UNITY-DANA, 671.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-10

Як цитувати

Kulikov О. (2020). АНАЛІТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ПРОЦЕСНОГО УПРАВЛІННЯ. Управління розвитком складних систем, (43), 164–173. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.43.164-173

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ