ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИХ ФАКТОРІВ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОЄКТАХ БУДІВНИЦТВА

Автор(и)

  • Dmуtrо Rуzhаkov Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2777-7480
  • Anatoliy Vakolyuk Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0599-6436
  • Yana Fedorova Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1820-8016
  • Oleksandr Revunov Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-0479-7745
  • Andriy Gizhko Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8682-9084

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.43.182-191

Ключові слова:

ціннісно-орієнтований менеджмент, цифрова трансформація, цінності, модель цінностей, простір цінностей, реінжиніринг підприємства, цифрова модель цінностей, аналогова модель цінностей

Анотація

Обґрунтовано зміст цінності проєкту у її вузькому та широкому контекстах з урахуванням інтересів різних стейкхолдерів. Ціннісна орієнтація суб’єктів ринкових відносин дедалі стає безсумнівним імперативом економіки двадцять першого століття. Ця «ідеологія» виступає домінантою визначення цільових орієнтирів підприємств при взаємодії із своїми споживачами і партнерами, відіграє провідну роль при побудові внутрішніх процесів компанії, визначенні їх клієнтів та ціннісних очікувань останніх. Аналогічні завдання постають і при реалізації різноманітних проєктів, успіх яких в першу чергу визначається саме створеною цінністю для основних стейкхолдерів. Отже, неусталеність цього поняття саме у контексті проєктного управління, можливість його спрощеного, звуженого та неузгодженого трактування різними стейкхолдерами проєкту потребують більш детального дослідження сутності і змістовного наповнення цієї категорії. Розглянуто передумови виникнення економічного управління підприємством, що є координаційним та інтеграційним центром усіх функціональних видів управління господарюючим суб'єктом. З'ясовано вплив на побудову сучасної концепції економічного управління теорії зацікавлених осіб (stakeholders). Визначено мету економічного управління підприємством, яка полягає в гармонізації управлінських цілей (визначених в окремих видах спеціального управління), забезпеченні життєздатності та підвищенні цінності підприємства для всіх груп зацікавлених сторін. Наведено підхід до вдосконалення інжинірингу підприємств (ІП) в сучасних умовах за рахунок включення в нього можливостей систематичної підтримки прийняття рішень на основі аналізу цінностей підприємства і всієї множини зацікавлених сторін – стейкхолдерів різних категорій. Особливістю підходу є поєднання широкого трактування цінностей, орієнтації на реальні бізнес-завдання всіх рівнів управління підприємством, включення в ці завдання ризик-менеджменту цифрових трансформацій із застосуванням ISO / IEC 15288.

Біографії авторів

Dmуtrо Rуzhаkov, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва

Anatoliy Vakolyuk, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Здобувач кафедри менеджменту в будівництві

Yana Fedorova, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Аспірант кафедри менеджменту в будівництві

Oleksandr Revunov, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Здобувач кафедри менеджменту в будівництві

Andriy Gizhko, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Здобувач кафедри менеджменту в будівництві

Посилання

Pombinho, J., Aveiro, D., Tribolet, J. (2012). Towards value-oriented enterprise engineering – Relativity in service system networks. Knowledge and Technologies in Innovative Information Systems. Proceedings of the 7th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS 2012), Guimaraes. Portugal, 8 – 10 September 2012. Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 129. P. 113 – 124.

Bushuev, S. D. (2009). P2M Innovation Project and Program Management Guide. Volume 1: trans. with English prof. SD Bushuev, Version 1.2. Kyiv: Naukovyi svit, 173.

Zakharkin, O. O. (2014). Cost-oriented management based on the stakeholder approach in the context of innovative enterprise development. Current problems of the economy, 10 (160).

McTaggart, J. M., Kontes, P. W. and Mankins, M. (1994). TheValueImperative. NewYork, TheFreePress, 367.

Martin, J. D. and Petty, J. W. (2000). Value Based Management – The corporate response to the shareholder revolution. Harvard Business School Press, 249.

Boulos, F., Haspeslagh, P. and Noda, T. (2001). Getting the value out of value-based management, INSEAD survey.

Merchant, K.A. (1999). Modern Management Control Systems Textand Cases. PrenticeHall, 851.

Morin, R. A. and Jarell, S. L. (2001). Driving Shareholder Value-Building Techniques for Creating Shareholder Wealth. McGraw-Hill, 399.

Ryzhakov, D., Dikiy, O., Druzhynin, M., Petrenko, H. and Savchuk, T. (2020). Innovative tools for management the lifecycle of strategic objectives of the enterprise-stakeholder in construction, International Journal on Emerging Trends in Engineering Research, 8(8), 4526-4532, https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/78882020.

Chernyshev, D., Ryzhakov, D., Dikiy, O., Khomenko O. and Petrukha, S. (2020). Innovative Technology for Management Tools of Commercial Real Estate in Construction. International Journal on Emerging Trends in Engineering Research, 8(9), 4967-4973. https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/13892020.

Marchuk, J., Ryzhakov, D., Ryzhakova, G., Stetsenko, S. (2017). Identification of the basic elements of the innovation-analytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations, 14, 4, 12-20. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.14(4).2017.02.

Golnam, A. et al. (2013). Designing value-oriented service systems by value map. Proceedings of the International Symposium on Business Modeling and Software Design (BMSD 2013), Noordwijkerhout. The Netherlands, 8 – 10 July 2013. Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 173. Pp. 150 – 173.

Ryzhakova, Galyna et al. (2020). Structural Regulation of Methodological Management Approaches and Applied Reengineering Tools for Enterprises-Developers in Construction. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, 8(10), 7560–7567. doi.org/10.30534/ijeter/2020/1428102020.

Gilding, P., Hogarth, M., Reed, D. (2002). Single bottom line sustainability. How a value centered approach to corporate sustainability can pay off for shareholders and society. Sydney, Australia: Ecos Corporation.

Sarichev, D. O. (2017). Value and process project management at the enterprise. PhD thesis. Kyiv. https://kneu.edu.ua/userfiles/d-6.006.03/2017/Sarychev_diss.pdf.

Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Ruchynska, Yulia & Petrenko, Anna. (2019). Economic and managerial predictors of strategic development in a dynamic environment of construction projects implementation. Management of Development of Complex Systems, 39, 154–163; dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11340710.

Ramamoorti, S., Watson, M. W., Zabel, M. (2008). Engineering value into enterprise risk management. Internal Auditor, 53  59.

Freeman, R. E. (1984). Strategic Management. A Stakeholder Approach. Boston: Pitman, 46.

Donaldson, T., Preston, L. (1997). The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. Academy of Management Review, 1, 65.

DSTUISO / IEC 15288-2005 "Information technology. Systems engineering. Systems life cycle processes» Electronic resource: http://urkarakh.ru/uk/biznes/nauchnyi-zadel-po-tematike-imeyushchiisya-u-kollektiva-nauchnyi.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-10

Як цитувати

Rуzhаkov D., Vakolyuk, A., Fedorova, Y., Revunov, O., & Gizhko, A. (2020). ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИХ ФАКТОРІВ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОЄКТАХ БУДІВНИЦТВА. Управління розвитком складних систем, (43), 182–191. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.43.182-191

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ