ОГЛЯД ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Автор(и)

  • Олена Данченко Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5657-9144
  • Дмитро Бедрій Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення», Одеса, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5462-1588
  • Олександр Семко Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4309-3556

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.20-26

Ключові слова:

методологія, інформаційні технології, бізнес-процеси, управління, оптимізація

Анотація

Базисним управлінням бізнесом є управління структурою бізнес-процесів. Успішність та ефективність управління складна і досить ємна діяльність, яка залежить від обраного інструментарію, зокрема, застосування інформаційних технологій. Ринок ІТ демонструє велику різноманітність програмних продуктів для розроблення та управління бізнес-процесами. Стаття присвячена дослідженню сучасної ІТ-продукції і визначенню відповідної її специфіки. Методологія управління має широкий спектр інструментарію з управління бізнес-процесами. Авторами розглянуто основні системи управління бізнес-процесами: BPMS, що надає можливості реалізовувати бізнес-процеси відповідно до їх формальної моделі; IDEF стандарт методології сімейства ICAM, призначення яких полягає у моделюванні складних систем, відображенні та аналізі моделі; ARIS, який допомагає створювати системи збалансованих показників та оптимізувати бізнес-процеси відповідно до цих показників; BPMN, особливість якої в наданні можливості описати і змоделювати бізнес-процеси; BPEL стандарт, створений для проєктування і виконання бізнес-процесів. Розглянуто мови: YAWL, яка застосовується для формального опису бізнес-процесів; UML – уніфікована мова моделювання, використовується в системі об᾽єктно-орієнтованого програмування, містить об᾽єктно-орієнтовані нотації. У статті розглянуто тільки частину методів, які застосовують менеджери компаній для ефективного управлінні бізнес-процесами. Дослідження навіть незначної частини цих методів надають можливості виділити низку переваг, при цьому необхідно пам’ятати, що просте володіння цим інструментарієм в управлінні бізнес-процесами не гарантує успіху, але його відсутність може призвести до втрати конкурентоспроможності, зменшення частини ринку та низької ефективності.

Біографії авторів

Олена Данченко , Черкаський державний технологічний університет, Черкаси

Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу

Дмитро Бедрій , Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення», Одеса

Кандидат технічних наук, заступник директора з наукової роботи

Олександр Семко , Черкаський державний технологічний університет, Черкаси

Аспірант кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу

Посилання

Довба І. В., Сойма С. Ю. Особливості оптимізації управління бізнес-процесами підприємства та методи їх удосконалення. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка та суспільство. – № 6. 2016. С. 130–133.

Онопко А. С., Жигалкевич Ж. М. Застосування інформаційних технологій в управлінні підприємством. КПІ ім.Сікорського.URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22560/1/2017-11_2-18.pdf.

Автоматизоване управління бізнес-процесами підприємства. URL: https://inteltech.com.ua/uk/blogs/avtomatyzovane-upravlinnya-biznes-procesamy-pidpryyemstva.

Вінничук О. Ю. Аналіз систем управління бізнес-процесами для малого та середнього бізнесу. Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Вип. 623626. Економіка. С. 311-317.

Гаврилова Е. А., Митина Н. Н. Информационные технологии в управлении бизнес-процессами. Управление предприятием Экономинфо. № 9. 2008. С. 68–71.

IDEF. URL:http://ru.wikipedia.org/wiki/IDEF

Инструментарий управления бизнес-процессами ARIS. URL: http://bps.org.ua/aris.html

Морозова В. И., Врублевский К. Э. Моделирование бизнес-процессов с использованием методологии ARIS: учеб. метод. пособ. Москва : РУТ (МИИТ), 2017. 47 c.

Офіційний сайт City Consulting. URL: http://www.citycg.ru/services/business-process/metody-opisanija-processov/.

Кулябов Д. С. Введение в формальные методы описания бизнес-процессов : учеб. пособ. А. В. Королькова. – Москва.: РУДН, 2008. 173 с.

Элементы нотации BPMN. URL: – http://elma-bpm.ru.

Нотация BPMN: особенности и преимущества, функционал. URL: http://daily.com.ua/publications/Notaciya-BPMN-osobennosti-i-preimushchestva-funkcional.

Автоматизация бизнес-процессов. BPEL. URL : http://www.citforum.ru.

YAWL. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/YAWL.

Яблочников Е. И., Молочник В. И., Фомина Ю. Н. Реинжиниринг бизнес-процессов проектирования и производства : учеб. пособ. Санкт-Петербург: СПбГУИТМО, 2008. 152 с.

Общая характеристика языка UML. http://www.informicus.ru/default.aspx?SECTION=6&id=73&subdivisionid=2.

Мартинюк О. А. Особливості опису бізнес-процесів в сучасних ІТ-системах. Електронний журнал «Ефективна економіка». URLhttp://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3514.

Кравець В. І., Слісаренко Т. В. Використання інформаційних технологій для підвищення ефективності управління підприємством. Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М. М. Палінчак. Ужгород : Гельветика, 2017. Вип. 13. Ч.1. С. 136-140.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Данченко , О., Бедрій , Д. ., & Семко , О. . (2020). ОГЛЯД ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ. Управління розвитком складних систем, (44), 20–26. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.20-26

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ