ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТА ПРОДУКТИ ПРОЄКТУ ЕКОЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.27-33

Ключові слова:

проєкт екологістичної системи, життєвий цикл проєкту, фази життєвого циклу проєкту, продукти фаз життєвого циклу проєкту

Анотація

Досліджено специфічні особливості життєвого циклу та продуктів проєкту екологістичної системи в контексті циркулярної моделі економіки, що дає змогу досягти цілей сталого розвитку. Визначено відмінності між життєвими циклами продуктів (маркетингового, функціонального та логістичного) в лінійній та циркулярній економіці. Надано характеристику життєвому циклу проєкту екологістичної системи, який має відмінності від життєвого циклу проєкту логістичної системи, обґрунтовані особливостями екологічної спрямованості такого типу проєктів. Пропонується поділяти життєвий цикл проєкту екологістичної системи на загальноприйняті фази передінвестиційну, інвестиційну, експлуатаційну та специфічні еколого-орієнтовані фази (регенеративну та ліквідаційну). Визнання доцільності врахування еколого-орієнтованих фаз проєкту забезпечене застосуванням циркулярних процесів, що допомагають організувати рух зворотних рециклінгово-утилізаційних процесів та замкнути логістичний ланцюг. Основним завданням заключних фаз проєкту є зменшення екодеструктивного впливу проєктування та функціонування екологістичної системи на довкілля. Залежно від способу поділу проєкту на фази, визначається тривалість кожної фази, її початок і закінчення, результат – продукт. Запропоновано модель життєвого циклу та продуктів проєкту екологістичної системи. Визначено продукти окремих фаз проєкту екологістичної системи, охарактеризовано їх особливості. Встановлено зв’язок між продуктами окремих фаз проєкту, який обумовлений залежністю параметрів продуктів попередніх фаз від властивостей продуктів наступних фаз проєкту. Взаємозв’язки між продуктами необхідно враховувати при проєктуванні екологістичних систем, оскільки це дасть змогу значно знизити ступінь невизначеності та вплинути на успішність реалізації проєкту.

Біографія автора

Тетяна Ковтун , Одеський національний морський університет, Одеса

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри управління логістичними системами та проєктами

Посилання

Пинто Дж. К. Управление проектами / Дж. К. Пинто ; пер. с англ. В. Н. Футова. Санкт-Петербург : Питер, 2004. 464 с.

Мазур И. И. Управление проектами : учебн. пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге. – Москва : ОМЕГА – Л, 2004. 405 с.

Рач В. А., Антоненко С. В., Черепаха Г. С. Особенности взаимодействия руководителя и команды на различных этапах проекта. Управління проектами та розвиток виробництва. 2004. № 1. С. 160–170.

Мазуркевич А. И. Управление на основе общей модели развития систем. Управління проектами та розвиток виробництва. 2005. № 2. С. 18–23.

Бушуев С. Д., Бушуева Н. С. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров, (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0). Киев : ІРІДІУМ, 2006. 208 с.

Бэгьюли Ф. Управление проектом / Ф. Бэгьюли ; пер.с англ. Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2002. 208 с.

Тарасюк Г. М. Управління проектами : навч. посіб. Київ : Каравела, 2004. 344 с.

Керівництво з основ Проектного менеджменту. Інститут проектного менеджменту США. Київ : ВІПОЛ, 1999. 197 с.

Демин Г. К. Закономерности нововведений на основе закона этапного развития систем. Управління проектами та розвиток виробництва. Київ, 2004. № 2. С. 90–98.

Литвинченко А. А., Рач В. А. Проблемы развития науки управления проектами. Управління проектами та розвиток виробництва. Київ, 2004. № 4. С. 5–12.

Бабаев И. А. Формирование видения продукта проекта развития организации. Управління проектами та розвиток виробництва. 2006. № 2. С. 30–38.

Литвинченко А. А. Управление стоимостью проекта: сущностные отношения. Управління проектами та розвиток виробництва. 2006. № 1. С. 124–128.

Берг Д. Б., Ульянова Е. А., Добряк П. В. Модели жизненного цикла: учеб. пособие. Екатеринбург : изд-во Урал. ун-та, 2014. 74 с.

Ковтун Т. А. Методический подход к принятию управленческих решений по инициализации продуктов проекта транспортного предприятия. Управління проектами та розвиток виробництва. Київ, 2007. № 2. С. 145–157.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Ковтун , Т. . (2020). ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТА ПРОДУКТИ ПРОЄКТУ ЕКОЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ. Управління розвитком складних систем, (44), 27–33. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.27-33

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ