ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВИКОНАННЯ АРТ-ПРОЄКТУ

Автор(и)

  • Ірина Рибалко Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5332-2666
  • Надія Чаюн Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3734-8751
  • Олена Бєлова Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9359-6947

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.34-41

Ключові слова:

управління арт-проєктами, творча особистість, психологічні особливості, психологічні аспекти, проєкт, арт-проєкт, проєктний менеджмент

Анотація

Будь-який проєкт – це насамперед проєктна команда, яка його реалізує. Саме люди, які мають знання, досвід і мотивацію завершити роботу, є тим двигуном, без якого навіть ідеально спланований проєкт залишиться лише на папері. Тому проєктний менеджмент приділяє значну частину уваги формуванню та методам управління команди проєкту. І важливим компонентом у процесі формування і управління команди проєкту є врахування психологічних рис кожного члена команди та з’ясування подальшого їх впливу на реалізацію проєкту. Особливо це важливо для арт-проєктів, де команда – це творчо обдаровані люди з певними психологічними аспектами, притаманними саме талановитим особистостям. Виявлення й аналіз особливих рис характеру, які зазвичай притаманні творчим людям, значно допоможе менеджеру проєкту зрозуміти потреби та можливості кожного члена команди, його мотивацію і страхи та допоможуть створити умови для всебічного розкриття кожного таланту. Водночас ці знання необхідні для того, щоб створити злагоджену командну роботу, яка стане запорукою успішності будь-якого арт-проєкту, незалежно від його складності та розміру. Це вкрай необхідно, виходячи з результату проведеного аналізу, який дав розуміння, що творчо обдаровану людину не цікавить організаційна робота щодо виконання проєкту загалом. Обдарована людину всеціло поглинена у творчий процес створення певного продукту. Але організаційні питання залишаються поза увагою творчої людини лише до того моменту, поки організація проєктної діяльності не стосується безпосередньо графіка її роботи, якості матеріалів чи обладнання, з якими вона має працювати. Тож менеджеру проєкту потрібно в такий спосіб побудувати процес управління проєктом, щоб водночас зі створенням умов для плідної праці команди проєку, мінімізувати ризики для досягнення цілей управління проєктом, а отже, отримати продукт певної якості в запланований термін та виділений бюджет.

Біографії авторів

Ірина Рибалко , Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», Київ

Аспірантка кафедри управлінських технологій

Надія Чаюн , Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», Київ

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управлінських технологій

Олена Бєлова , Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», Київ

Кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та поведінкової економіки

Посилання

Palchynska M.V., Azhaman I.A., Telichko N.A., Sadova M.A., Danchenko O.B. Psychological means of theoretical modeling of the optimum number of project staff. International Journal of Management (IJM). 2020. Vol. 11, Is. 4. P. 414-426. URL: http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=4.

Бас Д. В. Арт-проекти, їх особливості та визначення. Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. 2016. № 3. С. 57-62.

Рибалко І. В. Данченко О. Б., Меленчук В. М., Березенський Р. В. Проєктний підхід у творчій сфері. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Strategic management, portfolio, program and project management : зб. наук. пр. 2020. № 1. С. 24–30.

Рибалко І.В. Аналіз впливу психологічних особливостей стейкхолдерів на арт-проєкти. Управління проектами: стан та перспективи : матеріали XVІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 8-11 вересня 2020 р.). Миколаїв, 2020. С. 91-95.

Даринская Л. А. Творческий потенциал учащихся: методология, теория, практика : монография. Санкт-Петербург, 2005. 293 с.

Мaslow A. Creativity in self-actualising people. In: Anderson H.H. «Creativity and its cultivation». Harper, 1959.

Гатанов Ю.Б. Развитие личности, способной к творческой самореализации. Психологическая наука и образование. 1998. № 1. С. 10 – 14.

Грузенберг С. О. Психология творчества. Введение в психологию и теорию творчества. Минск : Белтрестпечать, 1923. Т. 1: Феноменология творчества. Строение творческого процесса. 166 с.

Моляко В. А. Психология творческой деятельности. Киев: Знание, 1978. 45 с.

Леонгард К. Акцентуированные личности : монография. / перев. с нем. В.М. Лещинской. Київ : Вища школа, 1981. 390 с.

Кеттел Р. Смысл и стратегическое использование факторного анализа. В Справочнике Многофакторных экспериментальной психологии. Нью-Йорк : Пленум. (1023) цитаты.

Юнґ К.Г. Психологические типы. Перевод: София Лорие (под ред. В. Зеленского). Санкт-Петербург: Азбука, 2001.

Бушуев С. Д., Бушуева Н. С., Бабаев И. А. и др. Креативные технологии управления проектами и программами. Київ: «Самит-Книга», 2010. 768 с.

Кузьмінська Ю.М. Огляд методів управління креативністю команди проекту. Актуальні проблеми сучасної наукової думки : матеріали наук.-практ. конф. Київ, 2014. С. 275–276.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Рибалко , І. ., Чаюн , Н. ., & Бєлова , О. . (2020). ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВИКОНАННЯ АРТ-ПРОЄКТУ. Управління розвитком складних систем, (44), 34–41. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.34-41

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ