ПОЛЕ ЗАДАЧ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Автор(и)

  • Олена Горда Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7380-0533

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.78-83

Ключові слова:

будівництво, будівельна геодезія, моделювання, об'єкт, завдання, поле задач, модель, інформаційне середовище, мета, стан

Анотація

Виконано узагальнення поняття завдання в термінах інформаційних середовищ будівництва [ІСБ]. Визначено підхід до представлення таких понять, як проблематика будівництва, проблема будівництва, онтологія, ідея, концепція, класифікація проблем, завдань, напрямів, об'єктів, що входять в установчу частину завдань з урахуванням специфіки задач, розв'язуваних в рамках розроблюваних інформаційних технологій у будівельній проблематиці. У роботі визначаються і досліджуються на основі методів будівельної геодезії власне задачі будівництва, проєктування, моделювання, моніторингу та їх сукупності в рамках проблематики будівництва засобами теорії інформації. Запропоновано і описано підхід щодо технічного стану будівельного об'єкта на основі інформаційного моделювання в управлінні будівельним процесом і інформаційного моделювання в рамках життєвого циклу. Інформаційне моделювання – це процес, результати кожного етапу якого, тобто інформаційні моделі будівлі, сильно відрізняються одна від одної залежно від стадії життєвого циклу об'єкта і тих вимог, які висуваються до моделювання під час вирішення виникаючих завдань. Будівельний об'єкт сильно залежить від стадії свого існування: якщо при проєктуванні він є віртуальним, а під час будівництва поступово набуває реального втілення, то на довгому етапі експлуатації будівля входить у пору стабільності і вже не схильна до значних змін. Інформаційна модель – це мінливий об'єкт, який залежить від кола вирішуваних завдань. Використовуючи методи будівельної геодезії, в рамках проблематики будівництва визначено поле задач, клас задач, уточнено поняття задачі, стан задачі, підзадачі, ланцюги задач, розв’язання задачі і розв’язок задачі, досліджено відношення між задачами, між класами задач на основі відношення еквівалентності, досліджено відношення, що задають перетворення агрегації, злиття, інтеграції. Актуальність поставленого завдання з теоретичної точки зору визначається розширенням онтології будівництва як науки, з прикладної точки зору визначається забезпеченням можливості точної формалізації нормативно-довідкової інформації та документації в будівництві.

Біографія автора

Олена Горда , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційоних технологій проєктування і прикладної математики

Посилання

Поляков А. А., Цветков В. Я. Прикладная информатика: учеб.-метод. пособие: в 2-х ч. /под общ. ред. А. Н. Тихонова. Москва : МАКС Пресс, 2008. Т. 1. 788 с.

Ожерельева Т. А. Об отношении понятий информационное пространство, информационное поле, информационная среда и семантическое окружение. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 10. С. 21–24.

Чехарин Е. Е. Информационная модель семантического окружения. Перспективы науки и образования. 2014. № 4. С. 20-24.

Буркина, В. А., Титова Е. И. Механизмы систематизации математических знаний. Молодой ученый, № 3 (62), 2014 г. С. 884–887.

Горда О. В. Аналіз моделей в інформаційному просторі будівництва. International Scientific-Practical Conference of young scientists "Build-Master-Class-2019", November 2020, Kyiv, Ukraine.

Григоровський П. Є., Горда О. В., Чуканова Н. П. Інформаційні середовища в будівництві. Будівельне виробництво. № 68. С. 15–19.

Григоровський П. Є., Горда О. В., Чуканова Н. П. Інформаційне моделювання будівель для вибору систем інструментального моніторингу на різних етапах життєвого циклу. Будівельне виробництво. № 68. С. 3–7.

Горда О. В. Застосування BIM технологій на будівельному майданчику в інформаційних технологіях управління проектом. International Scientific-Practical Conference of young scientists "Build-Master-Class-2019", November 2019, Kyiv, Ukraine, 521. P. 424.

Горда О. В. Об'єктно-орієнтоване проектування програмних середовищ в умовах розподілених баз знань. Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», КНУБА, 2020. Файл.

Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла. URL: https://meganorm.ru/Index2/1/4293738/4293738904.htm.

Мустафин Н. Ш., Барышников А. А. Повышение ресурсной производительности на всех этапах проектирования и строительства с помощью программных технологий BIM. Региональное строительство: электронный научно-практический журнал, 2016. №3(15). С. 6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Горда , О. . (2020). ПОЛЕ ЗАДАЧ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА. Управління розвитком складних систем, (44), 78–83. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.78-83

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ