ПРОЄКТУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ СЕРВЕРНОЇ ЧАСТИНИ ДЛЯ АДАПТИВНОГО МОБІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • Михайло Костюк Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0159-8289

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.84-90

Ключові слова:

інформаційні системи, інноваційні інформаційні технології, адаптивне мобільне навчальне середовище, типи користувачів, локальні адміністратори, вебсервіс аутентифікації й авторизації, бекенд-сервіс, хостинг

Анотація

Розглянуто основні підходи до покращення персоналізації освіти в закладах вищої освіти з використанням адаптивних навчальних систем, які базуються на інформаційних технологіях. Підкреслено переваги та ефективність адаптивної системи навчання з використанням сучасних інформаційних технологій. Розроблено загальну схему побудови адаптивного мобільного навчального середовища засобами Інтернет-технології, яка має певну функціональну структуру – набір функціональних алгоритмів, які забезпечують взаємодію користувачів із системою завдяки варіантам використання і ролей в системі та внутрішньої логіки опрацювання даних. Враховуючи функціональні вимоги до створення адаптивного мобільного навчального середовища, виокремлено чотири основних типи користувачів (ролей) системи та проаналізовано прецеденти користування системою. Запропоновано систему розподілення користувачів, яка побудована за принципом ієрархічної структури. Відзначено, що для забезпечення найбільшої швидкості комунікації при синхронних HTTP запитах між сервісами необхідно використовувати протокол зв’язку GRPC. Звернуто увагу при проєктуванні серверної частини адаптивного мобільного навчального середовища на правильне розгортання сервісів, при якому кожен запит заради забезпечення безпеки даних системи перевірятиме права доступу через сервіс аутентифікації та авторизації. Охарактеризовано адміністративну частину адаптивного мобільного навчального середовища, сервіс якої має бути максимально захищеним від зовнішніх атак. Окреслено особливу значущість серверів, що розгортають на собі сховища даних. Сховище даних серверної частини мобільного навчального середовища складається  з реляційних баз на основі MS SQL Server, а також з документарної бази на основі MongoDB. З урахуванням можливостей середовища хостингу, побудовано узагальнену схему розгортання бекенд-сервісів адаптивного мобільного середовища. Оскільки проектування внутрішньої структури системи зазвичай відбувається на основі відносно відомих і прописаних алгоритмів, відзначено, що схема інфраструктури бекенду побудована на основні  трьох алгоритмів, а саме: алгоритму аутентифікації та авторизації; алгоритмів взаємодії з файловою системою (збереження й отримання медійних даних); алгоритмів завантаження й аналізу виконаних завдань.

Біографія автора

Михайло Костюк , Київський національний торговельно-економічний університет, Київ

Аспірант кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Посилання

Адаптивное обучение взрослых: дидактический и методический аспекты / под ред. Т. В. Корнер. Санкт-Петербург. ИОВ РАО, 2003. 120 с.

Власова Е. З. Адаптивные технологии обучения : монография  Санкт-Петербург: ЛГОУ, 1999. 126 с.

Волканова В. Сучасні технології навчання. Історія та правознавство. 2008. № 28 : Вкладка. С. 1-8.

Ловцов Д. Адаптивная система индивидуализации обучения. Педагогика. 2001. № 6. С. 24-28.

Мірошкіна Н. Адаптивна школа й можливості мережевого планування. Біологія і хімія в школі. 2005. № 5. С. 13-15.

Мухіна, Олена. Освітній процес у школі І ступеня за технологією адаптуючого навчання. Початкова освіта. 2008. № 45. С. 10-11.

Прудка О.В. Адаптивні та інтелектуальні системи для дистанційного навчання. Актуальні проблеми економіки. 2006. № 10. С. 184 -189.

Ціник О. Адаптивно-розвивальне навчання на уроках. Вивчаємо Українську мову та літературу. 2007. № 7. С. 8-12.

Спірін О. М. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою : монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. 300 с.

Georgiev T. Transitioning from e-Learning to m-Learning: Present issues and future challenges. Proceedings of the Seventh ACIS International Conference on Software Engineering, Artifical Intelligence, Networking, and Parallel/ Distributed Computing (SNPD ‘06). – 19-20 June 2006. Las Vegas, 2006. P. 349-353.

Sharples M. A Theory of Learning for the Mobile Age / Sharples, M., Taylor, J., Vavoula, G. The Sage Handbook of E-learning Research / R. Andrews & C. Haythornthwaite (eds.). London : Sage, 2007. P. 21-47.

Traxler J. Defining, Discussing, and Evaluating Mobile Learning: The moving finger writes and having writ… [Electronic resource] / John Traxler. The International Review of Research in Open and Distance Learning. – 2007. – June, Volume 8, Number 2. – Mode of access : http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/346.

Abernathy D. Get Ready for M-Learning. 2001. February. P. 20-21.

Стрюк М. І. Мобільність: системний підхід. Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. Том 49. № 5. С. 37–70. http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1263/955. – DOI : 10.33407/itlt.v49i5.1263.

Костюк М. А. Сучасні тенденції інформатизації освітнього процесу Science and Education a New Dimension / М. А. Костюк, О. В. Криворучко. – Budapest: www.seanewdim.com, 2018. – (Natural and Technical Sciences). – С. 29–32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Костюк , М. . (2020). ПРОЄКТУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ СЕРВЕРНОЇ ЧАСТИНИ ДЛЯ АДАПТИВНОГО МОБІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА. Управління розвитком складних систем, (44), 84–90. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.84-90

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ