РОЗРОБКА КОНЦЕНТРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.105-115

Ключові слова:

цифрова трансформація, заклади вищої освіти, концентрична інформаційна технологія, управління інформацією

Анотація

Сучасні світові тенденції розвитку освіти спрямовані на цифрову трансформацію освітніх закладів. Традиційні підходи до інформатизації закладів вищої освіти через їхню автоматизацію вже не відповідають вимогам часу. Тому необхідні нові підходи, в основі яких діджиталізація освітніх процесів, спрямована на створення цифрових університетів. Для цього в рамках роботи було досліджено сучасний стан використання інформаційних систем в закладах вищої освіти та проблематику цифрової трансформації ЗВО. Було виявлено проблему розрізненості інструментів автоматизації, що не дає змоги ефективно реалізувати проєкти діджиталізації, створити єдину систему побудови цифрових університетів. Запропоновано вирішувати проблему цифрової трансформації ЗВО на основі використання розробленої в рамках цього дослідження концентричної інформаційної технології, яка інтегрує всі інформаційні бази, методи та засоби розв’язання функціональних завдань в єдиний цифровий простір задля максимального забезпечення інформаційних потреб закладів вищої освіти. Ця технологія базується на розроблених в рамках дослідження: 1) концентричній моделі інформаційної технології цифрової трансформації ЗВО, яка дає змогу інтегрувати методи і засоби управління інформацією задля створення єдиного цифрового простору ЗВО; 2) функціонально незалежному методі управління інформацією закладів вищої освіти, який допомагає створювати універсальні інструменти інформатизації, які є незалежними від складу і специфіки побудови створюваних засобів розв’язання  функціональних завдань; 3) методах міжшарової інформаційної взаємодії, що забезпечують відображення в процесах кожного з шарів змін в інформаційному середовищі сусідніх шарів. Результати дослідження використані при побудові інформаційно-аналітичної системи підтримки освітньої діяльності університету, яка розроблена та впроваджена в Черкаському державному технологічному університеті.

Біографії авторів

Юрій Тесля , Національний авіаційний університет, Київ

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри технологій управління

Григорій Заспа , Черкаський державний технологічний університет, Черкаси

Старший викладач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем

Посилання

Teslia I., Yehorchenkovа N., Khlevna I., Kataieva Y., Latysheva T., Yehorchenkov O., Khlevnyi A., Veretelnyk V . Development of systemotechnical concept of digitalization of higher education institutions. Eastern European Journal of Advanced Technologies. 2020. 6/2(108). P. 6 – 21.

Глушков В. М. Основы безбумажной информатики. Москва : Наука, 1987. 552 с.

Тимченко А. А., Родионов А. А. Основы информатики системного проектирования объектов новой техники. Киев. Наукова думка, 1991. 152 с.

Тимченко А. А. Основи системного проектування та системного аналізу складних об'єктів: Основи системного підходу та системного аналізу об'єктів нової техніки. Київ : Либідь, 2004. 288 с.

Зиндер Е. З. Новое системное проектирование: информационные технологии и бизнес-реинжиниринг. СУБД, 1996. № 1. С. 55 – 67.

Alan Eardley, Hanifa Shahand, Andrea Radman. A model for improving the role of IT in BPR. Business Process Management Journal. 2008. Vol. 14, No 5. P. 629 – 653.

Данченко О. Б. Практичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів. Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2014. 238 с.

Заспа Г. О., Данченко О. Б. Інформаційна система як рушійна сила оптимізації управління компанією. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2014): ІІ Міжнар. науково-практ. конф., Черкаси, 2014. Т.1. С. 94 – 95.

Andrew Annacone. The 4 Types of Digital Transformation. URL: https://www.linkedin.com/pulse/4-types-digital-transformation-andrew-annacone (дата звернення 06.10.2020).

Eric Spear. Digital Transformation in Higher Education: Trends, Tips, Examples & More. URL: https://precisioncampus.com/blog/digital-transformation-higher-education (дата звернення 08.10.2020).

Gregory Vial. Understanding digital transformation: A review and a research agenda. The Journal of Strategic Information Systems. 2019. Volume 28, Issue 2. P. 118 – 144.

Положення про Міністерство цифрової трансформації України. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-ministerstva-cifrovoyi-t180919 (дата звернення 09.10.2020).

Swen Nadkarni, Reinhard Prügl. Digital transformation: a review, synthesis and opportunities for future research. Management Review Quarterly. 2020. DOI: 10.1007/s11301-020-00185-7.

Mora H. L. Sánchez P. P. Digital Transformation in Higher Education Institutions with Business Process Management. Robotic Process Automation mediation model. 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), 2020. P. 1–6, DOI: 10.23919/CISTI49556.2020.9140851.

The 2018 digital university. Staying relevant in the digital age. URL:https://www.pwc.co.uk/assets/pdf/the-2018-digital-university-staying-relevant-in-the-digital-age.pdf (дата звернення 09.10.2020).

Трушкіна Н. В., Ринкевич Н. С. Цифрова трансформація бізнес-процесів на підприємствах: реалії та сучасні виклики. Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології : матеріали XVIІІ Міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 19-20 вересня 2019 р. Київ, 2019. C.130 – 133.

Гриценко В. И., Бажан Л. И. Цифровая трансформация экономики. Управляющие системы и машины. 2017. № 6. C. 3 – 16.

Ковтонюк К. В. Цифрова трансформація світової економіки. Вчені записки Університету «КРОК». Київ, 2017. Вип. 47. С. 70 – 76.

Гужва В. М. Цифрова трансформація університетів. Східна Європа:економіка, бізнес та управління. 2019. 4(21). С. 597 – 604.

Єгорченкова Н. Ю., Тесля Ю. М., Хлевна Ю. Л., Кичань О. М. Методологічні аспекти створення цифрового університету. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2020. № 1. С. 31–36. DOI: 10.20998/2413-3000.2020.1.4.

Програмне забезпечення для вищих навчальних закладів України "Політек-СОФТ". URL: http://www.politek-soft.kiev.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Тесля , Ю. ., & Заспа , Г. . (2020). РОЗРОБКА КОНЦЕНТРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Управління розвитком складних систем, (44), 105–115. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.105-115

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ