ФОРМАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАГАЛЬНОМЕТОДИЧНИЙ КОНЦЕПТ ВАРТІСНОГО ІНЖИНІРИНГУ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Вячеслав Бінд Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9522-643X
  • Андрій Гижко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8682-9084
  • Олег Болебрух Відокремлений структурний підрозділ (ВСП) Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6205-1124
  • Ніна Петруха Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3805-2215
  • Анатолій Ваколюк Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0599-6436
  • Максим Малашкін Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5709-9599

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.116-127

Ключові слова:

вартісний інжиніринг, управління вартістю інвестиційного проєкту, інвестиційна оцінка, формування вартості будівництва, будівельне підприємство

Анотація

В статті доведено, що вартісний інжиніринг ( Value engineering ) – це комплекс методів і засобів управління вартістю інвестиційного проєкту на всіх етапах його життєвого циклу, що визначає економічні відносини серед його учасників. Визначено, що вартісний інжиніринг включає в себе: формування бюджету проєкту (бюджетне планування проєкту, оцінку ефективності капітальних вкладень, інвестиційну оцінку); кошторисне ціноутворення; експертизу (перевірку достовірності визначення) кошторисної вартості будівництва; формування вартості будівництва; вартісний контроль процесу реалізації проєкту; аналіз фактичних витрат (вартості будівництва). Вартісний інжиніринг інвестиційно-будівельних проєктів тісно пов'язаний з поняттями: управління ризиками проєкту, комплексне управління вартістю проєктів (TCMtotal cost management). Застосування вартісного інжинірингу дає змогу завершити проєкт в рамках запланованих термінів і бюджету при повному задоволенні визначених раніше очікувань Замовника, тобто при повному досягненні всіх заздалегідь визначених результатів. Завдяки значному досвіду і високій кваліфікації в реалізації проєктів у форматі EPCngineering, Procurement, Construction – контракт повного обсягу робіт «під ключ»), фахівці можуть домогтися зниження інвестиційних та операційних витрат інвестора на 10 – 15%. При комплексному управлінні проєктом можуть використовуватися всі методики й інструменти вартісного інжинірингу, такі як технологічний аудит, ціновий аудит, методика освоєного обсягу, прикладне застосування яких наведено із застосуванням економіко-математичного моделювання.

Біографії авторів

Вячеслав Бінд , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Здобувач кафедри менеджменту в будівництві

Андрій Гижко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Здобувач кафедри менеджменту в будівництві

Олег Болебрух , Відокремлений структурний підрозділ (ВСП) Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, Київ

Асистент кафедри економіки та менеджменту

Ніна Петруха , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Анатолій Ваколюк , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Здобувач кафедри менеджменту в будівництві

Максим Малашкін , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Здобувач кафедри менеджменту в будівництві

Посилання

Волков Д. П. Місце і роль операційної діяльності в системі підприємництва. Вісник ЖДТУ. 2010. № 3 (53). С. 235–238.

Кузнецова І. О. Інжиніринг в процесі управління діяльністю підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. Вип. 1. С. 216–223. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2014_1_35

Davenport, T. H. (1990). The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign. Sloan Management Review, Summer. P. 11–27.

Hammer, M. and Champi, D. (1997). Reinzhiniring korporatsii. Manifest revolyutsii v biznese [Reengineering Corporation. Manifesto of the revolution in business], Saint Petersburg, Russia, 322 p.

Porter, M. and Millar, V. (1985). How Information Gives You Competitive Advantage. Harvard Business Review, no. 85, pp. 149–160.

Deming, W. E. (1982). Quality, productivity, and competitive position. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, 373 p.

Griffiths, A. (2012). 101 Secrets to Building a Winning Business. Allen & Unwin Australia, 230 p.

Amit, R. and Zott, C. (2001). Value Creation in e-Business. Strategic Management Journal, (22) 6 – 7. Р. 493–520.

Teece, D.J. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning, 43, pp. 191.

Seddon, P.B. (2004). The Case for Viewing Business Models as Abstraction of Strategy. Communications of the Association for Information Systems, no. 13, pp. 427–442.

Chesbrough, H. (2010), Business Model Innovation: Opportunities and Barriers. Long Range Planning, no.43, pp. 354–363.

H. James Harrington. Business Process Improvement Workbook: Documentation, Analysis, Design, and Management of Business/ McGraw-Hill (1997) 341 p.

Будівельна інженерія. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1 %96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F.

European Center for Peace and Development (ECPD) https://www.ecpd.org.rs/

Закон України «Про архітектурну діяльність» № 687-XIV від 20.05.1999 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/687-14.

Податковий кодекс України № 2755-VIвід 02.12.2010 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Бодій Б. Інжинірингові послуги: нові можливості/Будівельна Бухгалтерія 04.2011. № 8 https://i.factor.ua/ukr/journals/sbuh/2011/april/issue-8/article-98798.html.

Наказ Міністерство регіонального розвитку та будівництва України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури» від 27.01.2009 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z0226-09.

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII від 02.03.2015 https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/222-19.

Класифікація видів економічної діяльності. URL: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html

Цюцюра М. І. Мединська Т. М., Шовківська В. В. Системний підхід до оцінки рівня якості і ефективності бізнес-процесів. Управління розвитком складних систем. Київ, 2019. № 40. С. 87 – 93; dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11969019.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Бінд , В. ., Гижко , А. ., Болебрух , О. ., Петруха , Н. ., Ваколюк , А. ., & Малашкін , М. . (2020). ФОРМАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАГАЛЬНОМЕТОДИЧНИЙ КОНЦЕПТ ВАРТІСНОГО ІНЖИНІРИНГУ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Управління розвитком складних систем, (44), 116–127. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.116-127

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ