ЕКОНОМІКО-АНАЛІТИЧНІ НОВАЦІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ БУДІВНИЦТВА В ПРОЄКТАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Автор(и)

  • Василь Григоренко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2391-4142
  • Дмитро Рижаков Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2777-7480
  • Оксана Малихіна Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна
  • Ілья Кушнір Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6117-9735
  • Яна Федорова Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1820-8016
  • Дмитро Сотніков ВСП Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7303-0401

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.128-135

Ключові слова:

державно-приватне партнерство, будівельне підприємство, стейкхолдер будівництва, інвестиційна стратегія, будівельний проєкт

Анотація

Представлено особливості розвитку проєктів державно-приватного партнерства (ДПП), види й форми використовуваних моделей ДПП, а також виявлено сучасні проблеми й перешкоди на шляху впровадження ДПП і наведено рекомендації щодо їх подолання в будівельній галузі України. Попередньо виокремлено основні ознаки і сфери застосування ДПП. Наголошується, що важливою передумовою для мотивації приватного сектору на вступ у державно-приватне партнерство є дотримання чітких правочинних формальних правил в інституціональній системі. Увагу приділено вдосконаленню процесу формування й реалізації інвестиційної стратегії підприємствами будівельної галузі, обґрунтуванню теоретико-інструментальних процедур процесу розроблення й прийняття інвестиційних рішень на рівні регіонів. Використовуваний у дослідженні структурно-функціональний метод наукового аналізу дав змогу визначити, що система управління ДПП є комплексом структурних елементів національної економіки, об’єднаних різноманітними, специфічними за змістом, зв’язками та відносинами завдяки взаємній інтеграції інтересів, відповідальності та ризиків. Ця система містить інститути, процеси, економічні важелі цілеспрямованого впливу та стимули, що створюють умови мотивованого ефективного партнерства держави і приватних підприємницьких структур. Розглянуто проблематику інвестиційного менеджменту щодо розроблення та впровадження організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційно-будівельних проєктів на основі ДПП. Зазначене вимагає нагального провадження механізмів організаційно-економічних змін задля форсованого розвитку вітчизняних будівельних підприємств із урахуванням міжнародних досягнень у цій сфері діяльності та національних економічних інтересів, а також убезпеченням щільної міжгалузевої взаємодії стейкхолдерів будівництва і структурних трансформацій відповідно до вимог реалізації проєктів ДПП.

Біографії авторів

Василь Григоренко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Здобувач кафедри менеджменту в будівництві

Дмитро Рижаков , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва

Оксана Малихіна , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту в будівництві

Ілья Кушнір , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Аспірант кафедри менеджменту в будівництві

Яна Федорова , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Аспірант кафедри менеджменту в будівництві

Дмитро Сотніков , ВСП Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту

Посилання

Реутов В. Є. Регіональний вимір трансформаційних зрушень економіки України : монографія. Сімферополь : Фєнікс, 2010. 432 с.

Голляк Ю. Б. Міжнародна міжгалузева взаємодія в авіаційній галузі : монографія. Київ: Вид-во ПанТот, 2010. 268 с.

Petro Kulikov, Galyna Ryzhakova, Tetyana Honcharenko, Dmytro Ryzhakov and Oksana Malykhina. OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. Vol 9, No.5, September – October 2020. рр.8670-8676. SCOPUS Available Online at http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020

Public Private Partnerships In Germany – An Overview [Electronic resource]. // http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=87762

Рижакова Г. М., Малихіна О. М., Ручинська Ю. М., Петренко Г. С. Економіко-управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проектів будівництва. Управління розвитком складних систем. 2019. № 39. С. 154 – 163; dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11340710.

Брайловський І. А. Державно-приватне партнерство: методологія, теорія, механізми розвитку партнерства: автореф. дис. … докт. екон. наук: спец. 08.00.01. Харків, 2015. 40 с.

Рижакова Г. М. Приходько Д. О., Предун К. М., Лугіна Т. С., Коваль Т. С. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики. Управління розвитком складних систем. 2017. № 32. С. 159 – 165.

Lebeda T., Zapatrina I. Public-private partnership as a factor of economic growth and problems of its development in Ukraine Ekonomist, 2011. №3. С. 52–58.

Государственно-частное партнерство: симбиоз государства и бизнеса URL: http://bujet.ru/article/59841.php.

Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Rуzhаkov, Dmуtrо, (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113 – 119.

Marchuk Tetyana Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations. 2017. Vol. 14(4), p. 12–20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.

Ryzhakova G. Chupryna K., Ivakhnenko I., Derkach A., Huliaiev D. Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise. Scientific Journal of Astana IT University, Volume 3, September 2020. P. 71–82.

Дикий О. В. Державно-приватне партнерство як механізм ефективного відтворення конвергентного потенціалу будівельних підприємств: автореф. дис. … докт. екон. наук: спец. 08.00.04. Київ, 2013. 36 с.

Malykhina О. Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government targeted programs. Innovative Solutions in Modern Science. 2019. Vol 2. No. 29. р. 5 – 14. DOI: https://doi.org/10.26886/2414634X.2(29)2019.1.

Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). No. 8 (4), p. 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.

Руководство по партнерству государственного и частного секторов: Public-Private Partnership (PPP) Handbook [Электронный ресурс] Азиатский банк развития. URL: http://www.adb.org/Documents/Translations/Russian/Public-Private-Partnership-ru.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Григоренко , В. ., Рижаков , Д. ., Малихіна , О. ., Кушнір , І. ., Федорова , Я. ., & Сотніков , Д. . (2020). ЕКОНОМІКО-АНАЛІТИЧНІ НОВАЦІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ БУДІВНИЦТВА В ПРОЄКТАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. Управління розвитком складних систем, (44), 128–135. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.128-135

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ