СУЧАСНА ПАРАДИГМА ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Оксана Гришкевич Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0074-2795
  • Галина Рижакова Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7875-9768

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.136-142

Ключові слова:

публічні інвестиції, управління публічними інвестиціями, інституціональне забезпечення, регуляторна політика держави

Анотація

Концептуальна парадигма роботи полягає в тому, що модернізація регуляторної політики держави посилює взаємозв’язок і взаємозалежність між структурою економіки та інституціональним базисом, якістю інститутів. У цих умовах управління публічними інвестиціями стає необхідною передумовою і генеральною метою соціально-економічного розвитку. Тобто структурні зрушення, підтримувані інститутами управління публічними інвестиціями, забезпечують економічне зростання, а їх здійснення регламентується критеріями забезпечення економічної безпеки держави. Доведено, що управління публічними інвестиціями є багатогранною категорією, яка відображає соціально-економічне явище і розглядається як мотив і мета функціонування макросистем; рівень автономії (незалежності) стану економіки, при якому забезпечується досягнення сукупного вектора інтересів структурних елементів макросистеми; якісна характеристика економічної системи, яка дає змогу оцінити її життєздатність в умовах трансформаційних змін. Дослідження структури економіки, напрямів її прогресивних змін поки що базуються на галузевих технолого-економічних аспектах без урахування стратегічних перспектив та безпеки розвитку соціально-економічної макросистеми держави. Недосконалість інституціонального забезпечення структурної перебудови унеможливлює стратегічне програмування структурних зрушень як невід’ємну компоненту структурної політики. Загалом в умовах радикальних структурно-інституціональних трансформацій істотно зростає роль системи управління публічними інвестиціями. Застосовувана множина порогових значень індикаторів управління публічними інвестиціями, як імперативу функціонування економіки на мезорівні ієрархії, має доповнюватися методологією їх визначення та обґрунтування дієвих заходів і методів забезпечення дотримання. Дослідження проблем управління публічними інвестиціями пов’язані з розвитком теоретичних основ та визначенням економіко-інституціональних аспектів управління публічними інвестиціями в контексті оновлення важелів регуляторної політики держави, зокрема, в умовах участі в процесах глобальної економічної інтеграції.

Біографії авторів

Оксана Гришкевич , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Директор департаменту державних інвестиційних проєктів та підтримки розвитку Мінекономіки України

Здобувач кафедри менеджменту в будівництві

Галина Рижакова , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту в будівництві

Посилання

Public Investment Management Assessment – Review and Update, Policy Paper. IMF, 2018, https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/10 /pp042518public-investment-management-assessment-review-and-update

Jay-Hyung Kim, Jonas Arp Fallov, Simon Groom. PublicInvestmentManagementReferenceGuide. February, 2020. URL: https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1529-4 (дата звернення: 12.12.2020)

Recommendation on Effective Public Investment Across Levels of Government. Council of OECD 2014. Офіційний сайт OECD. URL: http://www.oecd.org/effective-public-investment-toolkit/recommendation-effective-public-investment-across-levels-of-government.htm.

Investment and Capital Stock Dataset, 1960-2015. IMF FAD. URL: https://www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/data/data122216.xlsx

EivindTandberg, Richard Allen. Managing Public Investment Spending During the Crisis. IMF. Special Serieson COVID-19. – May 11. 2020. URL: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/covid19-special-notes/en-special-series-on-covid-19-managing-public-investment-spending-during-the-crisis.ashx

Improving Public Investment Efficiencyin the G-20 / International Monetary Fund, September 2015. URL: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/ 2015/090115.pdf.

Україна: оцінка управління державними інвестиціями. 2012 / Міжнародний банк реконструкції та розвитку; Світовий банк. URL : https://issuu.com/world.bank.europe.central.asia/docs/ukraine-pim-ukr (дата звернення: 06.12.2020)

Державно-приватне партнерство в контексті управління державними інвестиціями в Україні. Оцінка. 2015. Світовийбанк. URL : http://documents1.worldbank.org/curated/en/495131467995051959/pdf/106249-UKRANIAN-WP-P153935-PUBLIC-Public-Investment-UKR-Web-cover.pdf (дата звернення: 16.12.2020)

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів: Закон України від 07 квіт. 2015 р. № 288-VIII. Відом. Верхов. Ради України, 2015. № 24. С. 172.

Деякі питання управління державними інвестиціями : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лип. 2015 р. № 571. Офіц. вісн. України, 2015. № 64. С. 2116.

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення оцінки державного інвестиційного проекту затверджені наказом Мінекономіки від 22.12.2017 №1865. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1865731-17#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Гришкевич , О. ., & Рижакова , Г. . (2020). СУЧАСНА ПАРАДИГМА ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Управління розвитком складних систем, (44), 136–142. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.136-142

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ