КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ЯКОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Олександр Ревунов Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0479-7745
  • Юлія Максим’юк Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8791-1197
  • Ганна Петренко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6114-1910
  • Сергій Петруха Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8859-0724
  • Володимир Гаврилюк Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7078-1231
  • Ірина Сотнікова ВСП Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1327-6933

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.143-151

Ключові слова:

технологія оцінки якості менеджменту (TAQM), будівельне підрядне підприємство (БПП), ієрархічна система параметрів оцінки, стейкхолдер будівельного проєкту, інтегрований показник якості менеджменту БПП

Анотація

Стаття присвячена розв’язанню науково-прикладної задачі започаткування та впровадження інноваційної технології оцінки якості менеджменту будівельних підрядних підприємств-виконавців (стейкхолдерів) будівельних проєктів. Розроблено процесно-орієнтовану технологію оцінки якості менеджменту TAQM (абревіатура від англ. “Technology assessment of quality management”), яку запроваджено в практику управління та економічної діагностики будівельних підрядних підприємств. Зміст та ієрархія параметрів та розрахунково-аналітична основа створеної технології підпорядковані особливостями операційної системи БПП, вимогам середовища будівельного проєкту та особливостям інвестиційного циклу. Покладена в основу технології економічна модель створює належні підстави для трансформації підсумків формалізованого оцінювання управлінського, виробничого, ресурсно-майнового та фінансового потенціалу БПП в інтегровану оцінку якості менеджменту досліджуваного підприємства як стейкхолдера будівельного проєкту. Запроваджений в створеній технології інтегрований показник якості менеджменту – з врахуванням необхідності узгодження стратегії діяльності БПП з різними умовами функціонування в різних будівельних проєктах, що складають зміст виробничої програми діяльності БПП, – слід розглядати як достовірний сучасний аналог «індексу стандарту якості», як еталон оцінювання готовності БПП створювати проміжну та готову продукції будівельного проєкту (завершені комплекси робіт, будівлі та споруди) згідно з вимогами замовника та інших провідних суб’єктів реалізації будівельних проєктів.

Біографії авторів

Олександр Ревунов , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Здобувач кафедри менеджменту в будівництві

Юлія Максим’юк , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Аспірант кафедри менеджменту в будівництві

Ганна Петренко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Сергій Петруха , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Докторант кафедри менеджменту в будівництві

Володимир Гаврилюк , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки будівництва

Ірина Сотнікова , ВСП Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту

Посилання

Бушуев С. Д. та ін. Креативные технологи управления проектами и программами: монография. Київ: Саммит-Книга, 2010. 768 с.

Рижакова Г. М. Рижаков Д. А. Альтернативний інструментарій системного внутрішнього аудиту підрядних підприємств. Будівельне виробництво, 2016. № 61(2). С. 25-30.

Стеценко С. П. Альтернативні аналітичні інструменти забезпечення економічної безпеки державного інвестування будівельних проектів. Управління розвитком складних систем. 2017. № 16. С. 203 – 208.

Білоусов О. М, Михайлова Ю. В. Економіко-управлінські аспекти формування інвестиційного портфеля девелопера в будівельній галузі. Бізнес-навігатор. Вип. 6.1-1 (56). 2019. С. 239-246.

Рижакова Г. М. Малихіна О. М. Ручинська Ю. М. Петренко Г. С. Економіко-управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проектів будівництва. Управління розвитком складних систем. 2019. № 39. С. 154 – 163; dx.doi.org10.6084/m9.figshare. 11340710.

Рижакова Г. М. Управління підприємством : Засади та окремі функції в сучасних умовах : монографія / Г. М. Рижакова, С. В. Федоренко, Л. О. Василенко, О. Г. Жукова [ та ін.] / Київ. Нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. В. Г. Федоренко. Київ, 2019. С. 270 – 276.

Рижакова Г. М., Приходько Д. О., Предун К. М., Лугіна Т. С., Коваль Т. С. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики. Управління розвитком складних систем. 2017. № 32. С. 159 – 165.

Chernyshev D., Ivakhnenko I., Ryzhakova G., Predun K. Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine. Chernyshev, International Journal of Engineering & Technology – UАЕ: Science Publishing Corporation, 2018. Vol 10, No 3.2: Special Issue 2, рр. 584 – 586.

Трач Р. В., Рижакова Г. М., Крижановський В. І. Інформаційне моделювання та концепція інтегрованої реалізації будівельних проектів, як основа інноваційного розвитку будівельного підприємства. Управління розвитком складних систем. 2017. Вип. 31. С. 173 – 178.

Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Rуzhаkov, Dmуtrо, (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, Р.113 – 119.

Marchuk Tetyana, Ryzhakov Dmytro, Ryzhakova Galyna. Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations. 2017. Vol. 14(4), pp. 12- 20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.

Поколенко В. О., Малихіна О. М., Чуприна Ю. А., Горбач М. В., Волошина Т. В. Інноваційна технологія оцінки якості менеджменту будівельних підрядних підприємств. Управління розвитком складних систем. 2017. № 32. С. 146 – 152.

Malykhina О., Ryzhakova G. Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government targeted programs. Innovative Solutions in Modern Science. 2019. Vol 2. No. 29. рр. 5 – 14. DOI: https://doi.org/10.26886/2414634X.2(29)2019.1.

Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). No. 8 (4), pp. 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.

Тугай О. А., Поколенко В. О., Рижакова Г. М., Приходько Д. О., Лагутіна З. В., Стеценко С. П. Модернізовані інструменти девелоперського управління будівництвом. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2012. Вип. 27. Ч. 1 С. 86-98.

Лифшиц Е. А. Истоки трудовой мотивации. Электронное научное издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление», Т. 5, 2009. С. 4. URL: Режим доступу: www.rypravlenie.ru

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Ревунов , О. ., Максим’юк , Ю. ., Петренко , Г. ., Петруха , С. ., Гаврилюк , В. ., & Сотнікова , І. . (2020). КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ЯКОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Управління розвитком складних систем, (44), 143–151. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.143-151

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ