ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Артем Максимов ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7029-5690
  • Олександр Галінський Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3648-4572

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.159-165

Ключові слова:

термомодернізація, енергоефективність, організація проєкту, енергоаудит, завдання на проєктування

Анотація

Організаційні основи підготовки та реалізації проєктів термомодернізації визначені окремими законодавчими актами і нормативними документами, проте вони не враховують певні особливості. Незважаючи на достатню кількість публікацій з розв’язання окремих питань щодо термомодернізації наявних та нових об’єктів, у сфері організації та управління процесами термомодернізації наявних об’єктів необхідні подальші дослідження. Як було визначено в попередніх публікаціях, термомодернізація може бути здійснена під час різних видів будівництва – реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення, проте на відміну від цих видів будівництва може бути здійснена без відселення мешканців житлових будинків чи призупинення експлуатації об’єктів іншого призначення на час виконання будівельних робіт або його частин (за умови їх автономності). Одним із перших етапів термомодернізації є обстеження технічного стану об’єкта, в результаті якого визначається перелік заходів, необхідних для відновлення його нормальної експлуатаційної придатності. Значні витрати на ці заходи можуть стати причиною для відмови від ідеї здійснення термомодернізації або залучення інших (ніж економія) витрат на енергоспоживання об’єкта. Чинними нормативними документами передбачено виконання обстеження будівлі до енергоаудиту чи в його процесі, проте прямо не сказано, що при розробці заходів з термомодернізації мають бути враховані і заходи, розроблені на етапі обстеження технічного стану, оскільки вони чинять конструктивний та технологічний вплив, тож в результаті мають бути об’єднані в єдиний цілісний проєкт. У статті наведено порядок дій щодо організації підготовки проєкту термомодернізації. Організація підготовки проєктів з підвищення енергоефективності передусім має забезпечити достовірність розрахунків екологічної і економічної ефективності проєкту, що залежать від достовірності технічних даних та розрахунків, зібраних та визначених на різних стадіях його підготовки, що залежить від систематизації та їх послідовного збирання.

Біографії авторів

Артем Максимов , ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», Київ

Завідувач відділу енергозбереженння та термомодернізації

Олександр Галінський , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор технічних наук, професор кафедри організації та управління будівництвом

Посилання

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22.06.2017 № 2118-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-19.

Закон України «Про фонд енергоефективності» від 08.06.2017 року 2095-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2095-19#Text/

Порядок проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката, затверджений наказом Мінрегіону від 11.07.2018. № 172.

ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014. Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків. Київ: ДП «Архбудінформ». 2015.

ДСТУ-Н Б А.2.2-13: 2015. Енергетична ефективність будівель. Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель. Київ : ДП «Архбудінформ». 2015.

ДСТУ Б В.2.2-39:2016. Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель. Київ : ДП «Архбудінформ». 2016.

ДБН В.2.6–31:2006. Теплова ізоляція будівель. Київ : ДП «Архбудінформ». 2006.

Енергоефективність в муніципальному секторі: навч. посіб. для посадових осіб місцевого самоврядування / Максимов А.С. та інші. AMU, USAID, 2015. 184 с.

Бєлєнкова О. Ю., Цифра Т. Ю., Мацапура О. В., Остапенко І. О. Економічна оцінка заходів з підвищення енергоефективності. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 36, 2018. С. 78-82.

Максимов А. С., Довганюк В. М., Вахович І. В., Цифра Т. Ю. Техніко-економічне обґрунтування заходів з підвищення енергоефективності об’єктів невиробничого призначення. «Зелена» економика – шлях до сталого розвитку: зб. матеріалів. Київ, 2013. 113-117.

Максимов А. С., Дорошук Ю. В. Техніко-економічне обґрунтування варіантів конструктивних схем комплексної термомодернізації. Будівельне виробництво. 2014. Вип. 56. С.7 - 13.

Максимов А. С., Дорошук Ю. В. Деякі аспекти відбору та оцінювання будівельно-технічних рішень при проведенні комплексної термомодернізації будівель. Нові технології в будівництві. 2014. Вип. 27-28. С. 64 - 67.

Максимов А. С. Вдосконалення підходів до організації термомодернізації на прикладі будівництва загальноосвітньої школи. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 41, технічний, 2019. С. 106-117.

Ізмайлова К. В. Екологічний супровід запасів як чинник ефективності використання оборотних засобів будівельного підприємства. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. № 36. С. 3 – 7.

Бєлєнкова О. Ю. Економічна оцінка заходів з підвищення енергоефективності. Будівельне виробництво. 2013. Вип. 55. С. 28 - 31.

Звіт про науково-дослідну роботу «Проведення аналітичних досліджень та розробка принципових будівельно-технічних рішень щодо проведення комплексної термомодернізації будинків загальноосвітніх шкіл бюджетного утримання (на прикладі 6 проєктів) з обґрунтуванням доцільності для повторного застосування» договір № Н-14/296-2012 від 24.10.2012.-К.:ДП НДІБВ, 2013

Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» Версія № 1/2019. URL: https://energodim.org/wp-content/uploads/2020/12/Perelik-zakhodiv-z-enerhoefektyvnosti-paket-A-paket-B.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Максимов , А. ., & Галінський , О. . (2020). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ. Управління розвитком складних систем, (44), 159–165. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.44.159-165

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ