МЕТОД ІНТЕГРОВАНОГО ПРОТИРИЗИКОВОГО УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.13-20

Ключові слова:

науковий проєкт, метод, інтегроване протиризикове управління, стейкхолдери, невизначеність, кадрові ризики, конфлікти, поведінкова економіка

Анотація

Успішність реалізації будь-якого проєкту полягає у досягненні поставленої мети, отриманні унікального продукту та задоволенні потреб стейкхолдерів. Наукові проєкти не є винятком із загального правила, але мають свої певні особливості та характеристики, зокрема трудомісткість. Реалізація наукових проєктів відбувається в умовах повної невизначеності розвитку науки, техніки та технологій. Для забезпечення успішності реалізації наукових проєктів  запропоновано інтегроване протиризикове управління науковими проєктами в умовах невизначеності та поведінкової економіки. З метою його реалізації пропонується розробити методи інтегрованого протиризикового управління стейкхолдерами наукових проєктів в умовах невизначеності та поведінкової економіки, які враховують оцінку кадрових ризиків, конфліктів та факторів поведінкової економіки, а також розрахунок показника «токсичності». Ці методи допоможуть підвищити ефективність управління стейкхолдерами наукових проєктів шляхом зменшення негативних впливів кадрових ризиків, конфліктів та факторів поведінкової економіки. В дослідженні запропоновано етапи інтегрованого протиризикового управління стейкхолдерами наукових проєктів в умовах невизначеності та поведінкової економіки, що ґрунтується на концептуальній моделі інтегрованого протиризикового управління конфліктами наукового проєкту в умовах поведінкової економіки й відповідній математичній моделі. Крім того, наведено схеми реалізації методу інтегрованого протиризикового управління стейкхолдерами наукових проєктів та методу розрахунку показників «токсичності» стейкхолдерів наукових проєктів. Застосування цих методів дасть змогу підвищити ефективність управління стейкхолдерами наукових проєктів ще на етапі ініціації в процесі формування реєстру учасників проєктів. Крім того, дадуть змогу знизити ймовірність виникнення кадрових ризиків, конфліктів та факторів поведінкової економіки, що пов’язані зі стейкхолдерами, в процесі реалізації наукових проєктів та допоможе забезпечити успішність їх реалізації, отримання якісного продукту й задоволення потреб стейкхолдерів.

Біографія автора

Дмитро Бедрій , Одеський національний політехнічний університет, Одеса

Кандидат технічних наук, доцент кафедри проєктного навчання в інформаційних технологіях

Посилання

A Guide to the Project Management Body of Knowledge. (6 Ed.). (2017). Chicago: Project Management Institute, 756.

International Project Management Association. Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio Management (4th Ed.). USA. PMI, 2015. 415 p.

Бедрій Д. І. Особливості проектно-орієнтованого управління науковими проектами. Project, Program, Portfolio Management: матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 08-09 груд. 2017 р. Т.2. Одеса, 2017. С. 15-18.

Данченко О. Б., Кузьмінська Ю.М. Креативний потенціал команди як фактор успіху проекту. Управління проектами та розвиток виробництва. Луганськ, 2012. № 3(43). С. 70-74.

Bedrii D. Integrated anti-risk management of conflicts of a scientific project in a behavioral economics. Scientific Journal of Astana IT University. Astana, Sept. 2020, vol. 3, P. 4-14. DOI: 10.37943/AITU.2020.15.62.001.

Bedrii D. I. Development of a model of integrated risk and conflict management of scientific project stakeholders under conditions of behavioral economyю. Technology audit and production reserves. Kharkiv, 2020. № 3/2(53). P. 9-14. DOI : 10.15587/2706-5448.2020.207086.

Freeman R. E. Stakeholder Theory: The State of the Art. Cambridge University Press, 2010. 300 p.

Бас Д. В. Метод ідентифікації стейкхолдерів арт-проекту. Управління проектами у розвитку суспільства : матеріали ХV міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2018. С. 30-31.

Гусєва Ю. Ю., Мартиненко О. С., Чумаченко І. В. Динамічній аналіз методів та інструментальних засобів управління зацікавленими сторонами проектів. Управління розвитком складних систем. 2018. № 34. С. 27 – 36.

Тесля Ю. М., Кубявка Л. Б. Концепція побудови та функції системи протиризикового управління проєктами у програмах інформатизації. Управління розвитком складних систем. Київ, 2014. № 19. С. 93 – 97.

Круль К. Я. Протиризикове управління зацікавленими сторонами проєктів агропромислового комплексу. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Черкаси, 2019. Вип. 55. С. 51–58. DOI: 10.24025/2306-4420.0.55.2019.187408.

Савіна О. Ю., Севост’янова А. В. Метод протиризикового управління стейкхолдерами проєктів вітроенергетики. Управління розвитком складних систем. 2020. № 41. С. 35 – 43. DOI: 10.32347/2412-9933.2020.41.35-43.

Данченко О. Б., Коломицева О. В., Денчик О. Р., Круль К. Я. Метод управління можливостями та загрозами в проектах агропромислового комплексу. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Черкаси, 2019. Вип. 54. С. 60–65. DOI: 10.24025/2306-4420.0.54.2019.178564.

Кузьмінська Ю. М. Метод управління трудовими ресурсами освітніх проектів. Управління проектами: інновації, нелінійність, синергетика : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 12 грудня 2014 р.). Одеса, 2014. С. 122–125.

Бушуєв С. Д., Бушуєв Д. А., Ярошенко Р. Ф. Управління проектами в умовах «поведінкової економіки». Управління розвитком складних систем. Київ, 2018. № 33. С. 26 – 30.

Данченко О. Б. Методологія інтегрованого управління відхиленнями в проєктах : автореф. дис. …д-ра техн. наук : 05.13.22. Київ, 2015, 45 с.

Bedrii D., Semko I. Cognitive model for assessing the impact of personnel risks and conflicts in scientific projects. Science and Education a New Dimension, Natural and Technical Sciences. 2019 sept., VII(25), Issue: 206. P. 33-36. DOI: https://doi.org/10.31174/SEND-NT2019-206VII25-08.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Бедрій , Д. . (2021). МЕТОД ІНТЕГРОВАНОГО ПРОТИРИЗИКОВОГО УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Управління розвитком складних систем, (45), 13–20. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.13-20

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ