ОРГАНІЗАЦІЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЄКТІВ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ НА ОСНОВІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

  • Наталія Єгорченкова Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1390-5311
  • Антон Сазонов Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3576-1083

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.27-34

Ключові слова:

управління проєктами, менеджмент фінансових організацій, управління портфелем проєктів, процесний підхід

Анотація

Описано процес управління портфелем проєктів з акцентом на фінансові компанії, управління якими здійснюється на основі процесного підходу. За останні декілька років опубліковано чимало наукових праць, присвячених управлінню портфелем проєктів та управлінню процесами. Однак, дослідивши кожен з двох принципово різних підходів, описано необхідність подальшого дослідження та розробки універсальних методів та моделей управління портфелем проєктів у фінансових компаніях, діяльність яких базується на управлінні процесами. Описано концепцію, яка базується на вдосконаленні циклу Шухарта – Демінга «PDCA» та поєднанні кращих на сьогодні практик з управління портфелем проєктів. Концепція полягає в циклічному процесі управління портфелем проєктів, який має щорічну та квартальну тривалість. Сформований таким чином циклічний процес є можливим для універсального застосування фінансовими компаніями, що становить практичну значущість для подальшого розвитку концепції. В статті описано ключові переваги процесного та проєктного управління за результатами досліджень останніх років. Надані результати досліджень інших вітчизняних і закордонних науковців та експертів, які досліджують питання управління процесами та портфелем проєктів. В описі концепції сформульовано життєвий цикл управління портфелем проєктів та програм  у поєднанні з циклом «PDCA» та описані вимоги щодо портфеля та його компонентів, зазначені можливі ключові показники процесу. Зазначено важливість прийняття рішень, базуючись на результатах моніторингу показників процесу. Висвітлено думку щодо необхідності подальшого розвитку концепції та пошуку рішень, що допоможуть приймати ефективні рішення щодо авторизації потенційних компонентів портфеля без ризиків людського фактору, за допомогою нових технологій аналізу та опрацювання даних. Висвітлено думку авторів щодо концепції в організації портфеля проєктів фінансових компаній на основі процесного підходу, яка має бути детальніше досліджена, а висновки щодо її ефективності мають бути сформовані за результатами апробації її в умовах реального середовища на основі аналізу даних, отриманих  в межах моніторингу показників процесу.

Біографії авторів

Наталія Єгорченкова , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри управління проєктами

Антон Сазонов , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Аспірант кафедри управління проєктами

Посилання

Nigel Slack Alistair Brandon-Jones. Operations and process management Principles and Practice for Strategic Impact /Fifth Edition, 2018. 577 с.

PMI. Ahead of the Curve: Forging a Future-Focused Culture/https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession 2020.

Project Management Institute. The standard for portfolio management /14 Campus Boulevard Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299 USA. 2017. 127 с.

Молоканова В. М., Дьомін Г. К. Методологічні засади портфельно-орієнтованого управління розвитком організацій. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Дніпро : ПДАБА, 2013. № 5. С. 57 − 64.

Деминг Э. Менеджмент нового времени: Простые механизмы, ведущие к росту, инновациям и доминированию на рынке ; пер. с англ. Москва : Альпина Паблишер, 2019. 182 с.

Кравченко. М. Механізм оптимізації бізнес-процесів банку. Вісник Національного банку України, березень 2015. № 5. С. 47–53.

Остахов В., Морозов В., Артикульна Н. Метод оптимізації портфелю проектів на основі метрик в умовах трансформації ІТ. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2018. № 1 (1277) С. 44-50.

Хаммер М., Хершман Л. Быстрее, лучше, дешевле: Девять методов реинжиниринга бизнес-процессов / пер. с англ. – 2-е изд. Москва: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2016. 352 с.

Чуб О. Імплементація процесного підходу в банках в умовах глобалізації. Вісник ЖДТУ № 4 (46), 2008. С. 322-329.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Єгорченкова , Н. ., & Сазонов , А. . (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЄКТІВ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ НА ОСНОВІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ. Управління розвитком складних систем, (45), 27–34. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.27-34

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ