СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В УМОВАХ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Валентина Молоканова Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Дніпро, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4353-4948
  • Інна Гордєєва Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Дніпро, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2019-2527

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.43-49

Ключові слова:

поведінкова економіка, прийняття рішень, управління проєктами, інтеграція проєкту, ISO 21500, ISO / IEC 15288, PMBoK

Анотація

Поведінка людини найчастіше є причиною невдач в управлінні проєктами. Поведінкова економіка має міждисциплінарний характер і допомагає виявити психологічну основу прийняття проєктним менеджером рішень, які приводять до успіху або невдач у проєктах. Домінуючою для аналізу людської поведінки в проєктному управлінні продовжує залишатися особистість проєктного менеджера, проєктні команди і особливе проєктне оточення. Стаття може представляти інтерес вчених і практиків проєктного менеджменту. Результати роботи полягають в узгодженні принципів стандартів управління проєктами PMBoK анонсованої 7 редакції, ISO 21500, ISO / IEC 15288 з принципами підходу управлінської економіки. Забезпечення системної інтеграції на основі м'якого системного підходу управління, дає змогу більш повно врахувати людський фактор при прийнятті рішень і служити інструментом реалізації принципів поведінкової економіки. Виконано порівняльний аналіз жорсткого і м'якого системного підходів і ідентифіковані їх основні відмінності. Ефективна інтеграція вимагає організаційних, адміністративних і поведінкових навичок в управлінні людьми. Принцип новаторського підходу, принцип гнучкості до змін, принцип об'єднаної компенсації і принцип об'єднаної цінності складають чотири принципи інтеграції. У роботі набули подальшого розвитку методологічні підходи обґрунтування створення та подальшого формування унікального ментального простору проєктної діяльності шляхом забезпечення використання методів і підходів поведінкової економіки. Отримані результати спрямовані на вдосконалення методичних підходів прийняття рішень у проєктній діяльності на основі забезпечення реалізації принципів поведінкової економіки. Забезпечення принципів і послідовності дій щодо інтеграції проєкту спрямовані на збільшення кількості успішно реалізованих проєктів.

Біографії авторів

Валентина Молоканова , Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Дніпро

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та управління проєктами

Інна Гордєєва , Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Дніпро

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту

Посилання

Бушуєв Д. А. Механізми управління проєктами в умовах «поведінкової економіки». Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр. Київ, 2018. № 34. С. 19–25. DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2018.34

Бушуєв С. Д., Бушуєв Д. А., Бушуєва Н. С., Козир Б. Ю. Інформаційні технології розвитку компетенцій менеджерів з управління проєктами на основі глобальних трендів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Том 68. № 6. С. 218–234. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v68i6.2684

Бушуєв С. Д., Бушуєв Д. А., Ярошенко Р. Ф. Управління проєктами в умовах «поведінкової економіки». Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр. Київ, 2018. № 33. С. 26–30. DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2018.33

Rebeka D. Vlahov, Maja Klindzic, Mladen Radujkovic. Information Modeling of Behavioral Project Management Competencies. Information Technologies and Learning Tools. 2019. Vol 69(1):186. №1. Р. 186-197. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v69i1.2713

Thaler R. New behavioral economics. Why do people violate the rules of the traditional economy and how to make money on it. Moscow: Eksmo, 2017. 368 р.

Kendra K. & Taplin L. J. Project success: a cultural framework. Project Management Journal. 2004. 35(1), Р. 30–45.

Демин Г.К., Гордеева И. А., Молоканова В. М. Определение соответствия человека выполняемой им роли в команде проекта на основе типоповеденческого подхода. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Дніпропетровськ. 2009. № 8 (138). С. 19–26. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-sootvetstviya-cheloveka-vypolnyaemoy-im-roli-v-komande-proekta-na-osnove-tipopovedencheskogo-podhoda/viewer (дата звернення: 14.09.2020).

Молоканова В.М. Ітераційна модель життєвого циклу портфеля проектів розвитку організації. Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр. Київ, 2013. № 14. C. 52–61.

ISO 21500:2012 Guidance on project management. Міжнародна організація зі стандартизації. URL: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=50003. (дата звернення: 24.11.2020).

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition. Professional standard. URL: https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/about/current-projects (дата звернення: 24.11.2020).

Molokanova V. M., Hordieieva I. O. Study of the organization adaptivity rate correlation in relation to its internal integrity. Herald of Advanced Information Technology, Odessa. 2020. Vol.3. № 4. Р. 292–304. DOI: https://doi.org/10.15276/hait.04.2020.7

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Молоканова , В. ., & Гордєєва , І. . (2021). СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В УМОВАХ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Управління розвитком складних систем, (45), 43–49. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.43-49

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ